TERAPIE "PŘIJETÍ"

Terapeutický seminář "Přijetí"

Terapie s názvem "Přijetí" je vlastně učení o tom, jak si udělat život snazší, jak ho obohatit, nebrat tak vážně, jak se naučit pracovat sám se sebou.

Je rozdělena na několik částí, kdy se formou semináře lze naučit, jak nejen zvládat různé životní situace, ale také jak se nejlépe napojit na Vesmír, jak si od něj lze nechat pomoci.

VSTŘEBÁVÁNÍ

Celý život přijímáme informace, se kterými nějak pracujeme.

Terapie naučí, jak s nimi nakládat efektivně, jak je třídit na důležité a důležité méně.

PROPLOUVÁNÍ

Systém nás učí, jak ho přijímat, dělat to, co po nás chce. Z tohoto systému je ale možné odejít, aniž bysme museli opouštět fyzicky místo, kde se právě nacházíme a kde systém jako takový funguje. Terapie naučí, jak mu čelit a naučit se vytvořit systém vlastní.

ODPOUTÁNÍ

Všichni jsme duchovní bytosti žijící fyzický život, nikdy ne naopak. Neexistuje svět čistě materiální a duchovní. Tento svět obsahuje neustále obě roviny. Terapie naučí, jak je vnímat společně.

SPLYNUTÍ

Spojení a propojení s Vesmírem je nejen možné, ale dokonce i velmi snadné, pokud víme jak na to.