Magie a úkony

Magie se odpradávna využívala k tomu, aby si lidé pomohli v různých situacích. V dávných dobách se magické úkony používaly prakticky ke všemu. K léčení, k úspěšnému lovu, k nastavení příslušného počasí, k úspěchu prostě obecně.

Magie svící

06.01.2020

Magie svící nebo také svíčková magie je poměrně mladá. Její využití je všestranné. Ostatně, již samotné zapálení svíce je vlastně magický úkon.

Magie run

06.01.2020

Zůstala v zapomenutí, aby znovu povstala a sloužila. Magie run má zajímavou minulost. Používali ji již staří Keltové a dnes se jí přikládá poměrně velká důležitost. Mágové, kteří se zabívají runami, dovedli své umění k dokonalosti.

Magie tarotu

06.01.2020

Kdy vlastně tarot vznikl, není docela jasné. Původ tarotu se připisuje v některých případech dokonce i bájné Atlantidě. Ale také starému Egyptu. Jedná se o velmi starou věštěckou i magickou pomůcku, která je dodnes oblíbená a také hojně zastoupená jak mezi věštci, tak mágy. Existují stovky druhů tarotu. Úzce spjat je s židovskou kabalou.

Magie rostlin

06.01.2020

Jedná se o prastarou magii, která je také nejvíce uplatňována. Žádná magie by neměla být provozována bez rozmyslu, ale právě u magie rostlin to platí obzvlášť.

Magie vody

06.01.2020

Voda jako jeden z živlů má obrovskou sílu. Voda dýchá, myslí, koná. Jsou v ní uloženy informace, které lze měnit, což by se ale mělo provádět velmi opatrně. Jako každá magie, má i magie vody svá jasná a daná pravidla, které by neměla být porušována. Živel vody je, a vždy bude silnější než člověk a aby naučil vodu "sloužit",...

Sabaty

06.01.2020

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.