ZMĚNA SMĚRU - 12.12.

09.12.2021

V prosinci tohoto roku máme důležité dva mezníky. Prvním je 12.12., dalším 21.12. Datum vycházející na neděli 12.12. vyzývá ke klidu a rozjímání. V numerologii je číslo 12 bráno jako magické, související s karmou. Mnoho se uzavře, ale další otevírá.

Budeme se rozhodovat, kam vlastně patříme. Otázky typu - kdo jsem a proč jsem, mohou vyvstat v mysli nejednoho z nás. A je to tak v pořádku. Znamená to, že si uvědomujeme svoji osobnost a také všechno, co se kolem nás děje.

Můžeme vnímat a cítit zmatení. Chaos v hlavách, ale je dost možné, že se rozhostí kolem nás ve větší míře. Nesnažme se silou nic uklidňovat. Nic se neděje náhodně, a protože přecházíme do roku, který pro nás všechny bude velmi zajímavým, je potřeba leccos vyčistit. Pozorovat dění a do ničeho pokud možno nezasahovat, nebo alespoň, co nejméně, je tím nejlepším, co můžeme udělat.

Mnoho rozhodne slunovrat, pro Kelty nejdůležitější den v roce, kdy začínali slavit Yule. Máme devět dní, které pomohou se na tento další zlomový okamžik připravit. Měli bychom se tedy věnovat pozorování a nadechování, přichází doba, která vejde do dějin.

V tarotových kartách je pod číslem dvanáct Viselec. Zvláštní karta, která je brána spíše jako negativní. Jenže klade důraz na zamyšlení se, potřebu si ujasnit priority. Nikam neposouvá, nabádá k nicnedělání a ke klidu, protože jen tak můžeme sebe sama najít. Jasně říká, že bez toho se nikam neposuneme, budeme se točit v kruhu, možná dokonce uvízneme v problémech, protože nejsme schopni se odpoutat od temnot podvědomí. Nutí se podívat vnitřnímu strachu a všem blokům do očí. Právě Viselec, který je hlavou dolů, ví, že se musí podívat i ze zcela jiného úhlu pohledu.

12.12. bude nejblíže Zemi kometa Leonard. Svým ohonem rozčísne oblohu a zazáří. Kometám se pozitivní vlastnosti nepřičítají, přinášejí prý jen neštěstí. Jenže nic není tak jednoznačné. Za problémy na naší planetě nemůže nikdo jiný, než lidstvo samo. Můžeme ji tedy přivítat se strachem, protože máme černé svědomí a myšlenky, nebo s láskou, protože v ní uvidíme příchod úplně nových věcí.

Velmi mnoho se děje za oponou, kam se běžně podívat nemůžeme. Někdo nechce, abychom viděli, slyšeli a mohli si tak vytvořit názor. Ale to je úplně jedno. Vesmír jedná, ví velmi dobře, co dělá. Jeho záměr je daný. Je tedy možná lepší, že nemusíme řešit složitě to, co bychom stejně vyřešit nemohli. Mnohem efektivnější a pro nepřítele zdrcující je člověk, který září a nic ho nezlomí. Zlem a neštěstím se nezabývá, cítí jen lásku. Nyní se šikuje celá armáda takto vybavených bojovníků. Nepřítel se zcela určitě velmi bojí té síly, která navíc každým dnem roste. Jak nakonec lze porazit člověka, který je pod samotnou boží ochranou a obklopen světelným štítem?

Máme zvláštní čas, je revoluční a naše duše se rozhodly, že si právě tento čas užijí, proto se také narodily. Mnoho duší se inkarnovalo na tento svět, protože chtějí být u všeho toho dění. Další jsou natěšené, až přijdou, připravené u brány, nedočkavé.

Máme tedy ten nejúžasnější čas, přestože ho často teď tak nevidíme. Jenže dlouhodobá temnota konečně odchází, zabydlela se příliš. Bude tedy ještě chvíli trvat, než se vyčistí vzduch úplně. Dopřejme si trpělivost a mezi stromy studujme bojové umění láskou.

MEDITACE PRO TENTO DEN

Zkuste meditaci načasovat tak, aby čas 12.12. ve 12:12 byl tím, kdy budete ponořeni do hlubokého rozjímání. Začněte třeba v pravé poledne.

Připravte si dvě svíce, bílou (zastupuje energii vaši) a zlatou (zastupuje energii Všehomíra). Jakýkoli symbol božství (anděla, motýla, svatého, cokoli, v čem božství vidíte). Svíce zapalte. Sedněte si na klidném místě a dýchejte, pravidelně do břicha se zavřenýma očima. Soustřeďte se na oblast srdce, místo, kde se ukrývá vaše duše. Můžete si pomoci tím, že jednu ruku na tuto oblast přiložíte. Soustřeďte se na to spojení, myšlenky věnujte jen svému vnitřnímu já. Na nic se neptejte, nic neříkejte, jen vnímejte ten okamžik. Myslete celou dobu na své nitro a vnímejte klid, který vám meditace přináší. Než skončíte, poklepejte prsty několikrát na hrudník, na oblast srdce. Stvrdíte tím kontakt. Nechte zážitek doznít, nikam nepospíchejte. Svíce nechte dohořet, nebo zhasněte zhášedlem. Můžete pak nechat dohořet další večery. Symbol uchovejte, jak jste zvyklí.

Pokud nemáte možnost meditovat v daný čas, nevadí. Tento den můžete vybrat jakýkoli jiný čas. Každý následující večer po dobu 21 dní, poklepejte prsty na hrudník. Získáte tak trvalé spojení se svým já.