VÝKLAD NA SOUČASNOU SITUACI

28.04.2020

Karty mě naučily jednu hodně důležitou věc, a sice, dobře se dívat, zkoušet co nejvíce úhlů pohledu. Jen tak totiž lze nasměrovat tazatele tím nejlepším možným způsobem. Ono totiž vždy, opravdu vždy něco nějak vypadá a doopravdy je.

Takže pokud kdokoli přijde s tím, že je mu ubližováno, někdy dokonce ze všech možných stran, jsem schopna vysvětlit, že jsme schopni si ubližovat dost krutě samy, dost často právě ze všech těch možných stran.

I proto se ptám, dívám, někdy si říkám, že je možná lépe se nedívat a hledět si svého. Dost podobně se cítím nyní. Covid 19 totiž zcela určitě není tím, za co je nám předkládán. Operuje se zde šílenými čísly, která ve finále šílená nejsou. Vůbec tím nechci mávnout rukou nad žádným úmrtím, všechna jsou zdrcující, jenže právě to se zde děje. Zlehčují se všechna ostatní úmrtí a jsou nám předkládána jako banální v porovnání s virem. Pokud se lidé pokusí konečně nadechnout a přestávají se bát, okamžitě jsme ubezpečení další zdrcující zprávou, jakou děláme chybu. Lékaři, ano známí lékaři, kteří skutečně něco dokázali, a není jich málo, kteří apelují, že držet lidi v nesmyslném strachu se jednoduše vymstí, protože není důvod se bát, nejsou nikým vyslyšeni. Názory skutečných odborníků z nějakého důvodu nikoho nezajímají. Co víc, jsou dost často i zesměšňovány. Copak se to tedy kolem nás vlastně děje? Rozhodla jsem se rozebrat situaci jako takovou kousek po kousku a samozřejmě její dopady.

VIR

Ať se na něj dívám, z jakého úhlu pohledu chci, jako takový se tváří absolutně bez emocí, od samotného začátku. Nevidím stále jeho výjimečnost, žádnou nemá. Prostě vir, na které jsme zvyklí, které se tu vyskytují stále, a tento se ničím nevymyká. Tedy, něčím možná ano. Objevují se totiž zajímavé karty stran toho, co je jeho úkolem. Karta Vozu (na pozici vnějších vlivů, tedy ty, které běžný občan pod kontrolou nemá) ukazuje právě na řízené cosi někým konkrétním. Takže někdo využil běžného viru, dokonce ho možná i trochu upravil, protože byl potřebný. Karta Hvězdy (na pozici vlivů dopadajících přímo, tedy tím, co běžný občan ovlivnit může) říká, že se pomalu blíží zcela výjimečná a zároveň zatím ne zcela viditelná doba. Vir se dál vyvíjí a ubírá zcela standardní cestou. Jednou tedy odejde zcela. Na pozici blízké budoucnosti je ale karta Mág, což znamená, že nám předá zcela zásadní sdělení. Bude důležité, zároveň ale dost upraví naše vnímání a také pohled na možná úplně vše kolem nás. Kolem karty je spousta poslů. Od těch významných po ty významné méně. Pravda bude tedy podávána nešetrně, možná i trochu zmatečně. Buďme na ni tedy dobře připraveni.

Co je tedy konkrétně za ním?

Budu jmenovat jednotlivé karty pro lepší pochopení. Takže centrální karta je "Deset pentaklů." Jedná o kartu jedním slovem označovanou jako poklad. Jde tedy o to, co je základem pro tuto planetu. A nehledejme jen hmotné bohatství, i když i to bude součástí. Prostě to, co je nám dáváno touto planetou, někdo zneužil. Křižuje ji karta "Páže mečů." Ano, je to ta chaotická osůbka, co by ráda všechno hned, ale jde do všeho příliš po hlavě. Jak zajímavé, že? Možná záměrně nás odsuzuje k vlastnímu myšlení. V chaosu se totiž vyzná jen ten, kdo ho prohlédne. Pozice vnějších vlivů, tedy to, co ovlivnit my nemůžeme, je karta "Eso pentaklů." Jak už bylo řečeno, znamená nové začátky, hlavně a především ty finanční. Co to znamená? Je potřeba destabilizovat ekonomiku, abychom mohli nastolit nový řád. Na pozici vlivů dopadajících přímo je karta "Věž." Jedná se o zcela zásadní a nekompromisní kartu stran pádů. Zhroucení všeho, co známe v podobě, v jaké to známe. Můžeme být zděšeni, zlomeni a zhrouceni, ale také natěšeni na zcela novou dobu a nové možnosti. Karta nám sice bere vítr z plachet, ale zároveň, i tím, že je z velké arkány, znamená, že úřaduje moc vyšší. Ta, která ví, co dělá. Za pádem je totiž vždy vzestup nahoru. Transformace, která nás čeká, může být bolestivá, ale je důležitá a za ní je vždy to hezčí. Pozor, právě na té pozici je totiž karta "Slunce." Ta snad vypovídá o všem. Blízká budoucnost je pod vládou karty "Rytíř mečů," která znamená, že jsou nutné změny a rytíř je i uskutečňuje. Ví, že po staru žít nelze, proto přináší nový řád (jak symbolické). Vzdálenější budoucnost je zastoupena kartou "Královna mečů." Ta snímá masku, dbá na svoji vlastní krásnou tvář.

Stále se tedy točíme kolem pravdy, která se teprve vyjeví a asi nebude příjemná. Ale pokud budeme připraveni a přestaneme podléhat dogmatům, médiím a budeme se konečně spoléhat na svůj vlastní selský rozum, nebudeme tolik zdrceni tím, že nám dosavadní pohodlíčko někdo vezme.

Z výkladu je tedy jasné, že nás čekají zajímavé a zásadní, ovšem důležité změny. Tak je asi i pochopitelné, že pro někoho nemusí jít o příjemné období. Ale stále je potřeba vše vidět z té lepší strany a ta tu stále je. Máme se přece moc dobře. Karty jasně ukazují i to, že nás žádný hladomor nečeká, tedy ne stran viru. Zajímat bychom se tedy měli o to důležité. Ubývá voda, zde bych prst zvedla. Léto nás totiž nenechá na pochybách, že bychom měli být připraveni na další problém. Tentokrát opravdu vážný.

Ne, už dál nechci nikoho strašit. Vím, že i to sucho jsme schopni zvládnout, i když snadno asi úplně ne, ale jsme. Je důležité se hlavně nebát, radovat se ze života a nenechat si stále ničit myšlenky sledováním hrůzostrašných zpráv. Zkusme si jednoduše všímat i detailů.

https://www.facebook.com/photo?fbid=144591727106349&set=a.102163594682496