VÝKLAD NA ROK 2024

04.12.2023

Není toho mnoho, co bychom mohli z blízké minulosti oslavovat, vzpomínat na ni v dobrém. Jenže vše je o úhlu pohledu. Vše má nakonec vždy mnohem hlubší smysl, než ten, který máme přímo před očima. Musí nám být nakonec ukázáno, zcela jasně, co je špatně, co musíme změnit. A takový pohled nemusí být příjemný.

Přešli jsme do Věku Vodnáře, jsme ve zcela nových a velmi specifických energiích. Člověk je tím, kdo se musí změnit, aby současné energie ustál a mohl v nich dál bez problémů existovat. Dostal na zlatém podnose jednoznačné pokyny a dokonce i možnosti se rozhodnout, zda s tím vším pracovat bude a pokyny shora bude brát vážně.

Karty ukazují nutnost rovnováhy, která je dlouho narušená. Planeta je schopna si ji zajistit sama, ale doufá, že člověk bude nápomocen. Zde je stejně její moc už krátká. Soustředit se tedy pouze na fyzično a praktické věci, jak jsme byli dosud zvyklí, je žalostně málo. Nebude ani nikoho, kdo by nám právě s tímhle pomohl. Změna se týká každého z nás, tedy i těch, kteří nás dosud zastupovali a zastupují, ke kterým vzhlížíme s nadějí, že pomohou.

Rok 2024 bude vstřícnější v přístupu právě k člověku. Planeta má z velké části hotovo, příroda si své již zařídila, je tedy konečně možné dát oddychu i nám. To ale neznamená, že můžeme usnout na vavřínech, jen nám bude dopřáno více odpočívat. Zároveň se ale na zajímavé odměny mohou těšit ti, kteří již pochopili, jak se věci mají. Vesmír nás vzal pod svá ochranná křídla již dávno, stačí si jen všímat.

Pomalu, velmi pomalu se před námi objevuje zcela nová země, nové uspořádání, úplně nové systémy. Budeme moci ale začít nahlížet, jak budou zhruba vypadat. Můžeme se tedy těšit na první vlaštovky, na první ukazatele toho, co je před námi. Změna bude obrovská a není daleko, proměna začala a bude pokračovat opravdu rychle.

POLITIKA

Tlaky na naše představitele budou sílit. Není to jen nespokojený lid, který se ozývá, stejně silným argumentům budou čelit i vlivům a potřebám zvenčí. Zahraniční politika se bude proměňovat také.

Je možné, že svoji úlohu vláda nezvládne již dál plnit, karty se dokonce přiklánějí k jejímu pádu. Rozhodně nás čekají dva mezníky, které budou v politické oblasti důležité. První přichází v měsíci březnu a druhý v měsíci červenci. Dočkáme se dynamického člověka, muže, který přispěchá, aby pomohl, bude pod elementem vody (nutně nemusí jít o znamení). Otázkou je jen, zda jeho pomoc bude pro nás skutečným přínosem. Do politického dění se ale zapíše silným písmem.

V zahraničí můžeme očekávat velmi bouřlivé dění. Otřásat v základech uvidíme, dokonce hned několikrát Evropskou unii a nemálo zajímavé dění se bude odehrávat v USA. Tam můžeme dokonce čekat zajímavé překvapení. Možná dokonce něco, co nikdo nečeká.

EKONOMIKA A FINANCE

V zákulisí se toho odehrává mnoho, o čem běžný člověk nemá ponětí. Není ale důvod k obavám. Právě dění ve světě nám dost pomůže. České domácnosti to nemusí mít úplně snadné v první čtvrtině roku. Ale pak nastane obrat, který bude znamenat skutečné světlo na konci tunelu. Už druhá polovina roku by nás měla uklidnit a ukázat nám, že tak chudí nejsme. Měli bychom si polepšit, situace jako taková by se měla zlepšit. Vypadá to dokonce, že poměrně mohutně.

Karty ukazují, že něco důležitého se v tomto směru odehrává za oponou. K nám tyto dobré zprávy teprve přijdou, ale o to radostněji je přivítáme.

ZDRAVÍ

Na nové energie, které k nám proudí, budou naše těla intenzivně reagovat. Zároveň jsou tím, co nám zobrazuje naše nedostatky. Každá část těla, každý orgán vypovídají o tom, kde máme rezervy a kde bychom tedy také měli zapracovat. Měli bychom v tomto směru brát skutečně vážně fakt, že spoléhat se jen na druhé, že za nás naše problémy někdo vyřeší, může mít až fatální důsledky. Nová doba si žádá i nové myšlení.

Karty totiž ukazují, že v rámci zdravotnictví nás velké změny k lepšímu nečekají. Systém potřebuje změnu, kterou ale musí vyvolat lidé. Jinak budeme svědky jen opakovaného selhávání těch, na které spoléháme. Do tří až čtyř let by měl právě z tohoto důvodu projít tento resort skutečnou revolucí.

Lidé by měli být více opatrní na svá srdce (souvisí s city a jejich projevem), ledviny (souvisí se vztahy mezi lidmi) a zažívání (nedokážeme zpracovat a strávit některé lidi nebo situace).

POČASÍ

Měli bychom očekávat změny, které ale souvisí s přívalem nových energií a změnou pólů. Nebudou ale alespoň u nás tak prudké a razantní, občas přesto překvapit mohou. Dle karet se nemusíme obávat v našich končinách žádných kataklyzmatických událostí.

Zajímavým období budou letní měsíce. Počasí může být velmi střídavé, až záhadným způsobem. Lze očekávat dokonce i záplavy, i když nejspíš jen lokálního charakteru.

Ve světě nás čeká událost, která může vyděsit. Jedná se o pohyb živlu vodního, větší plochy (možná oceán), který zatopí velké území. Je dost možné, že se jedná o mimořádnou vlnu tsunami.

S láskou Naďa