VÝKLAD NA ROK 2023

17.11.2022

Rok pod číslem sedm je z hlediska numerologie brán jako duchovní až magický. Sedm je také číslo karmy a dokončení různých úkolů. V Bibli se jedná o číslo, kterému je přisuzována plnost - Bůh tvořil svět sedm dní. Máme také sedm ctností a sedm hlavních hříchů.

Tarotové karty vydaly jako centrální kartu Slunce. Křižuje ji ale rozhodování a posuzování. Nejhorší dá se říci, máme za sebou, nyní musíme k tomu, co přichází také zaujmout jasný postoj. Přecházíme do nových časů, které ale budou vyžadovat také nové myšlení. Staré programy, dogmata a nastavení nejen že nebude možné použít, mohou nás naprosto zničit. Vůdcům, jak je známe, odzvonilo a po nás se bude chtít, abychom se uměli spolehnout především na sebe, převzít za svá rozhodnutí také zodpovědnost.

Měli bychom se připravit na velké změny snad ve všech směrech, startujeme pomalu ale jistě úplně nový a jiný systém. S pádem jednoho resortu budou následovat další, až padnou všechny. Budeme se muset smířit se zcela novým systémem finančním, pro někoho nepůjde o snadný přechod. Do budoucna s sebou ale nese významné výhody.

Více půjdeme do samostatnosti, přestože s okolním světem propojeni budeme stále, jen jinak. Budeme si více hlídat "to svoje", protože pochopíme, že je potřeba vytvářet nové tradice, staré ale zapomenuté nebudou. Můžeme očekávat i jistý chaos, alespoň z počátku roku. Někomu může trvat trochu déle, než pochopí, v čem se nacházíme.

Nové časy, o kterých se již nějakou dobu hovoří, přicházejí a přicházejí velmi rychle. Nikoho nenechají na pochybách, že v nich již skutečně jsme. Někdo bude nadšený a přivítá je, někdo se nejspíše s tím vším, co přichází, neztotožní. Očekávejme tedy i znovu rozdělený národ, jen opět jiným způsobem. Nezbude ale, než je přijmout a začít pracovat.

Ekonomika

Bude nám předkládán systém, ze kterého můžeme mít strach. Má ale své velké výhody, které objevíme trochu později. Neměli bychom tedy příliš rychle odsuzovat to, co neznáme a oprostit se od strachu. Karty Velekněžka, Císař a Milenci, kteří jsou v tomto směru ve výkladu dominantní, ukazují sice jeho zcela nové aspekty, ale také nesporné výhody. Průmysl se v některých oblastech velmi promění, nejspíše na nějakou dobu přijdeme o zásadní stavební kameny. Již koncem roku bychom ale měli vidět, jak nám pod rukama rostou zcela nové věci. Dařit se postupně bude především malému a střednímu podnikání, což ale z počátku roku nemusí být vidět. Důležitá budou různá spojenectví, než vzájemná konkurence.

Politika

Jasně uvidíme, že stávající politický systém není funkční. Politická scéna se tedy může měnit, dokonce možná i vícekrát. Je dost možné, že proběhnou předčasné volby, protože ochota cokoli změnit ve stávajícím systému, nebude. Čekají nás zmatečná období a nesnadná rozhodování, která navíc mohou přicházet v rychlém sledu. Prezidentem naší země bude muž pod elementem země, volba nebude nejspíše jednoznačná. Zároveň je ale vidět zklamáním pro občany, kteří si slibovali něco úplně jiného. Národ bude vzhlížet k ženě, která je pod elementem vzduchu, může přinést mnoho nového a zajímavého, bude pracovat pro lid. Díky ní bychom se měli v druhé polovině roku dočkat jistého zklidnění a zpřehlednění situace. Vojenský konflikt v sousedství by měl pomalu utichat, přestože může ještě následně probíhat dál, pozbude důležitosti. Karty nevidí, že by se měl rozrůst ve světovou válku.

Zdraví

Lidé budou více důvěřovat alternativní medicíně a lékaře upozadí. Zdravotnický systém, který známe, projde ale velkými změnami. Jeho nefunkčnost bude sice jasně viditelná, ale také potrvá delší dobu, než projde kompletní transformací. Je velmi pravděpodobné, že zaznamenáme vyšší úmrtnost, ale jedná se o přirozený proces odchodu duší, které se s novými věcmi ztotožňovat nechtějí, svůj úkol již splnily. Budeme obecně více nuceni si svých těl skutečně všímat a vědět, že naše zdraví je i naší zodpovědností. V tomto směru bychom měli očekávat změny velké a zásadní.