VYHLÍDKY NA LISTOPAD

31.10.2022

Můžeme vidět dramatičnost dění, nebo využít dušičkových časů k rozjímání a odpočinku. Bude na nás, jak tento čas uchopíme. Je tedy možné ho vidět složitě a strachovat se o budoucnost, nebo se zastavit a na budoucnost se připravit. Jsme tím, kdo tvoří nový svět, jsme tím, kdo tvoří svůj vlastní život. Temný měsíc dá na vybranou, žádnou možnost ale nenutí.

Ryby: 21.2. - 20.3.

RYTÍŘ PENTAKLŮ - myšlenky a plány je potřeba také realizovat. Bez píle ničeho nedosáhneme. Pokud nás odrazují jiní, blokuje nás strach, máme obavy, zda budeme dostatečně úspěšní, to všechno brání v krocích dopředu. Měli bychom se umět zaměřit na srdce a naslouchat jeho slovům. Sídlo duše promlouvá každý okamžik našeho života. Vnější okolnosti sice umí tento hlas umlčet, ale prvním tvořením svého štěstí může být, když právě odmítneme všechna proti, poslouchat.

Beran: 21.3. - 20.4.

SMRT - můžeme změny provést velmi opatrně, ale je také možné je uskutečnit tady a teď. Je otázkou, zda a na co chceme vlastně čekat. Pak je možná nejlepším řešením začít měnit sebe, svou podstatu. Nebát se pro začátek nahlédnout tam, kam můžeme vidět jen my sami. Najít sebe sama, znamená, najít spoustu zasunutých pokladů. Objevíme často nevídané poklady darů, které nám byly sice dány, ale zůstaly zatím nevyužity. Vše ostatní pak půjde zcela samo.

Býk: 21.4. - 21.5.

SEDM MEČŮ - pocit prázdnoty a marnosti znamená, že jsme se rozdali příliš. Dávali jsme neustále a nevracelo se skoro nic. Toto pramení z očekávání a naše snaha tím pádem není nezištná. Můžeme pomoci, ale nic zpět neočekávat. Můžeme se těšit na splněné sny, ale je také potřeba dát osudu najevo, že se necháme k cíli dovést. Plán duše bude splněn tehdy, když mu nebudeme bránit v cestách, které jsme ve svých představách neměli. Vždyť život je jedno velké a skvělé dobrodružství.

Blíženci: 22.5. - 21.6

OSM POHÁRŮ - pokud nevíme kudy kam a pociťujeme dokonce vyhoření, znamená to, že jsme odpojeni od toho nejdůležitějšího, od Zdroje. Otočit se ke Zdroji opět čelem je přitom to nejjednodušší, co můžeme udělat. Pomohou stromy a voda, pomůže meditační cvičení. Je dokonce možné jen požádat o pomoc. Jeho síla je obrovská a je tu stále. Čeká jen, až dáme najevo, že ji vnímáme a dáme pokyn k činu. Jedná okamžitě, tak rychle, že můžeme být v úžasu.

Rak: 22.6. - 22.7.

DVĚ PENTAKLŮ - pokud kdekoli chybí rovnováha, dokonalý vesmír se okamžitě postará, aby byla opět nastolena. Můžeme být tedy opakovaně vraceni na začátek, nebo si všímat drobných nuancí a nechat okolní energii, aby konala to, co konat má, protože stejně konat bude. Takové počínání velmi usnadní život. Přestaneme se bát udělat jakýkoli krok, protože bude s vědomím, že se někde v prostoru vše vyrovná tak, jak má. Stačí, když do událostí kolem nebudeme zasahovat.

Lev: 23.7. - 22.8.

ŠEST HOLÍ - když se řekne vítězství, představíme si v prvním momentě vyhraný boj, válku. Vyhráváme ale každým okamžikem, kdy se cokoli povede, kdy se nám na tváři objeví úsměv a úleva. Drobné výhry, často nad sebou, znamenají, že zjistíme, jak jsou velké boje zbytečné. Najednou jsme schopni si užít cokoli, co je pro nás v pořádku. Porážky se stanou bezpředmětné, protože víme, jak rychle se můžeme vrátit do pozice vítěze. Radovat se i z drobných úspěchů vede k trvalému štěstí.

Panna: 23.8. - 22.9.

DVĚ MEČŮ - to, co máme přímo na očích, může paradoxně i velmi klamat. Tím spíš, když je nám takový obrázek předložen jako jediná pravda. Abychom si mohli vyrobit alespoň trochu ucelenější obraz, je potřeba vidět i další obrázky. Dokonce ani pak nemusíme vědět vše, můžeme si ale udělat nestranný názor. Stejně funguje naše mysl. Je potřeba se ptát i duše, protože jen tak můžeme zjistit, zda nevycházíme z naučených frází a dogmat, ale vnímáme svoji osobnost jako celek.

Váhy: 23.9. - 23.10.

DĚVĚT MEČŮ - sebeláska, často považována za sobectví, naopak znamená, že pochopíme sebe, tedy podstatu bytí. Vyrovnaný člověk, který miluje sebe, nemá potřebu ubližovat sobě, ani okolí. Ví, že takové jednání je zbytečné, bez jakéhokoli pozitivního efektu. Pokud jsme schopni ji nalézt, jsme nejen schopni milovat, ale jsme také milováni. Svět je náhle tím nejkrásnějším místem na zemi, bez ohledu na to, co se kolem děje. Sebeláska znamená, nalézt skutečné štěstí.

Štír: 24.10. - 22.11.

OSM MEČŮ - pokud nevíme, kudy kam, je vždy nejlepší se zastavit a nadechnout. V klidu si prohlédnout situaci a vyhodnotit, zda je v naší moci vstoupit do dění. Pokud ano, zda nám toto vstoupení cokoli přináší. Bojem nic nezmůžeme, vyvoláme jen boj další. Zoufalství také nic neřeší, jen nás nutí se točit v kruhu. Neexistují neřešitelné situace, čas jde vždy dopředu a vždy nabídne možnosti řešení, nebo řešení konkrétní. Občas je jen nezbytné si trochu počkat.

Střelec: 23.11. - 21.12.

ESO POHÁRŮ - abychom mohli lásku skutečně zažít, je potřeba si ji neplést se zamilováním, kde vždy čekáme zpětnou vazbu. Bezpodmínečná láska zpět nic nechce, jen je. Tento nejčistší cit, tato nejkrásnější energie dokáže vše, dokonce to, co si myslíme, že možné není. Pokud cítíme lásku skutečnou, tedy bezpodmínečnou, jsme napojeni na Zdroj. Máme v tu chvíli nejmocnějšího přítele, kterému stačí jen pokynout a rád pomůže kdykoli a s čímkoli.

Kozoroh: 22.12. - 20.1.

TŘI POHÁRŮ - umět se odpoutat od všudypřítomného dění, znamená, nalézt skutečný smysl života. Vidíme konečně sebe, naše potřeby. Jsme schopni se soustředit jen na to, co nás těší a dělá šťastnými. Následně jsme schopni dělat šťastné i okolí. Jsme schopni pochopit neštěstí, ale nenecháme se do něj vtáhnout. Pomoc je pak skutečně efektivní. Když totiž jednáme na základě toho, co skutečně cítíme a víme my, jsme schopni z každé situace ukázat cestu komukoli.

Vodnář: 21.1. - 20.2.

DVĚ POHÁRŮ - k druhým se chováme tak, jak jsme schopni se chovat k sobě. Naše jednání je odrazem našeho nastavení a myšlení. Vidíme, zda ubližujeme, nebo děláme okolí šťastným. Vidíme sebe sama. Poznání sebe sama znamená, že jsme schopni pochopit druhé, jejich kroky. Přestáváme bojovat a snažíme se cílit láskou pokaždé, když vidíme, jak konají ve svůj neprospěch. Není naším úkolem kohokoli přesvědčovat, že koná špatně, máme jen naučit, jak milovat.

S láskou Naďa