VELIKONOCE - SVÁTKY PROBOUZENÍ

01.04.2021

Křesťanské svátky, kdy si lidé připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, patří mezi nejoblíbenější svátky roku. Pohyblivé svátky určila církev a jsou spojeny vždy s prvním úplňkem po jarní rovnodennosti. Vychází se ale z pohanských svátků, kdy Slované oslavovali odchod tmy a nástup světla. Ostara, jak svátek také nazývali, oslavovali právě v době jarní rovnodennosti.

Přichází jaro, probouzí se příroda, rodí se nový život. Den se prodlužuje, síla slunce je stále znatelnější. Symbolikou svátků jsou především vejce, která nový život znamenají. Také ale semena všeho druhu a v neposlední řadě voda a oheň.

Křesťané obohatili svátky o pečení beránka nebo jidášů. Muži pletou pomlázku z mladého proutí, kterou šlehají ženy. Předávají jim tak sílu, kterou pomlázka má. Při koledách jsou obdarováváni, hlavně barvenými a zdobenými vejci.

Naši předci oslavovali příchod bohyně úsvitu, jejím symbolickým zvířetem bylo kuře nebo zajíc. Vejce se barvila červenou barvou, která znamená život a zdobila se posvátnými symboly. Ženy sely semena, aby zajistily plodnost nejen zemi, ale také sobě. Zapalovaly se ohně, kolem kterých se tančilo a bujaře se slavilo. Při hostinách nesmělo chybět červené víno, které značilo novou krev a chléb, ten zastupoval hojnost.

Letošní Velikonoce jsou tak trochu výjimečné, jako celý tento rok. Nejedná se jen o roční a opakující se probouzení. Měli bychom se připravit na čas tak nějak hodně mimořádný. Přeji všem spoustu síly, přidávám pár možností, jak se nejen zabavit, ale také si v tom zajímavém čase i pomoci. Připravme se tak společně na veledůležitý květen.

ZVYKY, ČÁRY, KOUZLA

Vejce - patří k Velikonocům neodmyslitelně. Barvíme je a zdobíme. Naši předci tak chystali jen vejce plná. Prázdné skořápky ztrácely svou magickou moc a sílu.

Z vajec se dá dokonce i věštit budoucnost. Bílek se oddělí od žloutku a vlije do horké vody. Z tvarů, do kterých se srazí, se dá vyvěštit, co nás čeká. Také získat odpověď na konkrétní otázku. Bílkem ve směru hodinových ručiček třeba v hrníčku otočíme a pošeptáme otázku, pak do něj lehce dýchneme, vložíme hned do horké vody. Výsledný tvar je odpovědí.

Oheň - naši předci ohněm zaháněli zlé síly, pomáhali a děkovali jím slunci, měl mimořádně očistnou moc.

Pokud máte možnost rozdělat oheň na Bílou sobotu v blízkosti obydlí, popel a uhlíky vsypte do připravené jamky blízko domu. Ochrání před požárem, ale také povodněmi.

Zapalte dvě svíce, jednu černou a jednu bílou, představují rovnováhu. Pak se s hořícími svícemi projděte po bytě. Zjistíte, podle toho, jak svíce hoří, jaká je energie v jednotlivých místnostech. Pokud se plamen na bílé svíci zatřepotá, máte v ní dobrého ducha. Pokud se zatřepotá na černé, znamená, že je s vámi nedobrá entita.

Voda - také měla očistnou moc, ale zároveň podporovala růst všeho živého. Byla ctěna a také se tak s ní zacházelo.

Koupel v přírodních vodách o svátcích odnášela vše špatné, měla dokonce i léčivé účinky. Stejnou moc má ale i rosa. Pokud ji nasbíráte v ranních hodinách alespoň lžičku, má mimořádnou léčivou moc.

Na Boží hod Velikonoční utrhněte jakoukoli luční květinu, nejlépe v pravé poledne. Než si ji tak vezmete, dovolte se, pak poděkujte. Po setmění běžte s květinou k potoku. Dýchněte na ni, pohlaďte ji a požádejte o dobrý rok. Pak ji vhoďte do vody. Pokud odplave z dohledu, skvělý rok vás i čeká. Pokud se ale někde zastaví, znamená to, že na sobě máte ještě intenzivně zapracovat. Aby vaše životní úlohy nebyly příliš náročné, slibte vodě, že vykonáte cokoli pro přírodu. Nemělo by zůstat jen u slibů.

Zeleň - k Velikonocům patří i osení, mladá vzrostlá tráva. Vysévala se semena, aby zajistila plodnost jako takovou.

Máte-li přání, vezměte jakákoli semínka a zasejte je do země. Na místo, kde semena jsou, pak dýchněte a tiše vyslovte přání. Pak pozorujte, jak semena vzchází. Tak, jak porostou, máte šanci, že se vaše přání splní.

Běžte do přírody, pohlaďte stromy a poděkujte jim. Poděkujte vodě, trávě, větru i slunci. Poděkujte za to, že jste tím vším obklopeni. Slibte, že se o to vše budete starat. Lépe si přírodu nemůžete naklonit. Bude k vám nejen přívětivá, ale v nouzi pomůže.