VE VÍRU ENERGIÍ III.

23.03.2023

Silné dění na chvíli opadlo, ustálilo se a nikam se zatím nehýbe. Klid před bouří. Nám se dostává jen důležitého momentu k potřebnému nádechu. Neměli bychom si rozhodně myslet, že se opět nic dít nebude, že vše se zamete pod koberec.

Nádech a výdech. V současné chvíli jsme jen v období výdechu, nádech bude brzy následovat. Nová a důležitá hra především pro ty, kteří zatím nejsou odpoutáni od systému. Přestože si mnoho z nich přeje změnu a také po ní hlasitě volají, vycházejí dál z toho, co znají. Zatím neprohlédli a nevšimli si přesahu toho všeho, přitom je už jasně viditelný.

Pořád si zatím nějak neumíme připustit, že změny, do kterých jdeme, nyní zcela přímo, jsou tak obrovské, že je potřeba dát prostor alespoň fantazii, když už se chceme držet toho, co je pojmenovatelné. Jen tak se totiž můžeme přestat dívat jen jedním směrem.

Každý nádech dá možnost vidět, prostor je milosrdný a obrázky poskytuje. I když jsou pro někoho jen v náznacích, tedy si jich dost často nevšímáme, nebo jsme příliš skeptičtí a kritičtí, než abychom se dívali, prostě jsou. Jsme tím připravováni, opět velmi milosrdně na to, co přichází.

Ti, co vědí a jsou připraveni, tak mohou být opravdu velmi netrpěliví. Čekají jen na další témata a obrázky a nemohou se dočkat. Všem ostatním je dopřáván čas, který ale ubývá. Je potřeba jít, nemůžeme se zdržovat příliš dlouho. Jedná se o důležitou informaci, kterou bychom měli brát opravdu velmi vážně.

Slunce svojí aktivitou ukazuje, že svoji úlohu převzalo naplno, a i když posílá energii, kterou známe, je jí skutečně nebývalé množství. Grafy dechu Země jasně vypovídají o vzájemné komunikaci s touto důležitou hvězdou. Nejedná se jen o viditelné dění, máme možnost ho i silně cítit.

Nádechy budou pokračovat a budou také sílit. Jsme před dalším a měli bychom být připraveni. Ve chvíli, kdy tento pravidelný proces vezmeme za svůj a budeme dýchat ve stejných intervalech, zjistíme, že plně souzníme s děním. Nic nás pak nepřekvapí, nic se nás nebude osobně dotýkat. Jsme nakonec součástí celého procesu, nikdo není vyloučen.

Nejsme tedy ve fázi odpočinku, nejedná se o chvíli, kterou chce někdo využít k tomu, aby mohl dál páchat to, co se neslučuje se současným děním. Nadechujeme se a vydechujeme stejně, jako Gaia. Dýchat nikdy nepřestane. Nachází se v bodě, kdy se jen chce dokonale sladit s tím, co k ní přichází nejvíce ze Slunce. Pak ten rytmus změkne a bude zase klidný.

Dokud nebude dokonáno, neskončí ani dění. Není nebezpečné, i když se tak tváří. Není nejmenší důvod propadat panice či zoufalství. V těchto dnech je nejlepší se vystavit slunečním paprskům a dýchat. Spolu s Gaiou se postarají o všechno ostatní. Přichází další z mohutných nádechů.

S láskou Naďa