ÚPLŇKOVÁNÍ - SÍLA A EMOCE

06.10.2022

Dne 9.10. ve 22:54 nastává úplněk pod znamením Berana. Váha pomalu předává vládu, aby se jí mohl zcela zhostit nadcházející Štír v novoluní. Dění se začne hýbat a možná i rozetne pomyslný klid způsobem, který může zaskočit.

Překvapuje les, jeho energie je tak láskyplná, ale zároveň obrovská, že má snahu kohokoli naprosto převálcovat. I když ji necítíme, je tu a projevuje se na všech úrovních. Připravuje na budoucí dění a nasazuje do podvědomí přesně to, co potřebujeme.

Beran je otevřen naprosto všemu, nic nenechává skryté, nic si nenechá pro sebe. Otevře tedy nejedno téma k řešení jak na politické, systémové, ale i osobní úrovni. Donutí nás se zabývat tím, co je právě aktuální. Bez zpracování jednoho tématu nepustí dál. Bude trvat tvrdohlavě na tom, že se nepohneme, pokud se nepřičiníme. Pro nás to může znamenat opakované vracení se do konkrétních témat, často stále více urputným způsobem.

V rámci přípravy na dění příští nás Beran nenechá na pochybách, že jsme to my sami, kdo můžeme něco udělat. Pokud tedy někdo koná špatně a je tím pádem špatně i nám, znamená to, že jsme stále na někom nebo něčem závislí. Z této závislosti přichází léčení sice již delší dobu, ale měli bychom ho konečně brát vážně. Před námi je doba, kdy nepochopení této zásadní věci nás může stát mnoho.

Upřímný Beran půjde klidně do konfliktu za svoji pravdu. Není ale potřeba přesvědčovat druhé o tom, že něco vidíme jinak a dokonce se hádat. Tímto způsobem nejen nic nevyřešíme, ztratíme jen drahocenný čas a energii. Můžeme poskytnout informaci, ale je na každém, zda ji pochopí. Můžeme pomoci, ale ne se nechat vtáhnout do traumat jiných lidí. Můžeme si myslet, co chceme, ale nelze spoléhat na to, že náš úhel pohledu bude kdokoli sdílet.

Ohnivá energie Berana dodá sílu, jenže často nadměrnou, bude tedy potřeba ji umět směrovat dobře a přesně. Měli bychom se zaměřit na sebe, svoje já. Jen tam můžeme udělat změny a posunout se dál. Nic nám už není po tom, co se děje tam, kde nic neovlivníme. Signály jsou ale již zcela jasné.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Hoří a plápolá, nebo zcela pohltí okolí a místo užitku přinese zkázu. V dnešních dnech jsou ale správné obě varianty. Pokud totiž nebudeme schopni tento oheň ohlídat a krotit správným způsobem, zničí všechno, do čeho tuto energii dáme nesprávně. Můžeme se tedy těšit z příjemného tepla a užívat si pohodlí, nebo se dívat na zkázu kolem a konečně se poučit. Tentokrát doslova.

CVIČENÍ NA ZPRACOVÁNÍ EMOCÍ

Lidské emoce jsou často zmiňovaným tématem. Máme je všichni, dost často ne zcela pod kontrolou. Umíme je projevovat všemi možnými způsoby. Pokud se bavíme o těch negativních, umí rozpoutávat hádky, celé války, umí postupně zcela zničit tělo i mysl. Potlačováním emocí nic neřešíme, naopak, jejich zhoubnost je stejná, jen úspěšně skrytá. Pracovat s nimi je ale možné. Pak neovládají ony nás, ale my je.

Večer za úplňku, kdy máme dokonce možnost se dostat do středu jeho síly, si připravte jakékoli svíce, zvolte ale alespoň jednu zlatou pro podporu síly Zdroje. Důležité je, aby kolem vás bylo zcela klidné prostředí, pohodlí a mohli jste se sami sobě naplno věnovat. Pohodlně se usaďte, zavřete oči a dýchejte, pravidelně, do břicha. Když jste dostatečně vyklidněni, představte si světlo kdesi ve vesmíru, Zdroj. Paprsek ze světla přitáhněte myšlenkou k sobě, do oblasti srdce. Nechte prozářit a následně rozlít do celého těla. Zážitek nechte chvíli probíhat. V duchu vyslovte slovo "strach" a všímejte si, jaká situace se vybaví, a dejte jí trochu prostoru. Nyní se zaměřte na světlo, které situaci a následnou emoci prozáří a zklidní. Pokračujte ve stejném duchu se slovy: smutek, vztek, zloba, nenávist. Pokud se k emoci přidá i fyzický projev (třes, touha křičet, bušení srdce, pláč), vstupte do projevu světlem a přesuňte pozornost na dech. Nesnažte se ale o potlačení projevu, jen o zklidnění. Na konec cvičení se oddejte na chvíli jen světlu ze Zdroje a soustřeďte se dýchání. Svíce nechte dohořet na bezpečném místě nebo zhasněte zhášedlem. Můžete použít další večery.

Po skončení cvičení můžete být unavení, dokonce velmi. Dopřejte si tedy dostatek odpočinku, relaxujte. Pomáhá i teplá koupel. Můžete opakovat kdykoli, kdy budete mít dostatek času. Vaše podvědomí po nějaké době uloží prožitek trvale, pak stačí v emočním vypětí proces jen aktivovat pouhou myšlenkou na světlo ze Zdroje. Emoce budou probíhat vždy, ale po nějaké době zcela pod vaším dohledem a v podstatně menší míře.

S láskou Naďa