ÚPLŇKOVÁNÍ - PENÍZE NEBO ŽIVOT?

28.11.2020

Poslední úplněk před Vánoci a důležitým datem 21.12.2020 proběhne v pondělí 30.11. v 10:25. Má svou důležitost. Jsme na cestě a právě blíženci nás povedou. Jenže pozor, určitě ne zcela neomylně.

Sejít z cesty můžeme snadno. Těkání ze strany na stranu a ztrácení se v množství informací, může lehce odstranit naše, již vybudované ukazatele. Bude důležité jasně vědět, co chceme, kde se vyplatí nahromaděnou energii investovat. Tam totiž také významně poroste.

Součet čísel úplňkového dne dává 8. O co tedy půjde především? O peníze! Jenže mocná osmička má svoji energii danou a i když umí s penězi zacházet, stojí si za tím, že by měly být kryty ne tolik zlatem, jako poctivostí a prací. Jinak totiž může obrátit svou moc proti tomu, kdo se prohřeší.

Jedná se o číslo karmické, chce tedy svoje, nedělá kompromisy. V rámci karmy jak všichni, nebo alespoň většina ví, je důležitá rovnováha. Jen tak lze uspět, mít něco navíc. Stále ale ve jménu spravedlnosti a jasného vyvážení.

Máme tedy zajímavou kombinaci dvou zcela odlišných energetických sil. Jedna (blíženec) je roztěkaná, často mění názory a chce vše pochopit. Chce ale uspět, někdy za každou cenu, do stran se tedy příliš neohlíží. Má megalomanské plány a myšlenky, na kterých své vzdušné zámky staví. Vize je tedy daná, ale pořádek aby jeden pohledal. Druhá (osm) chce pravý opak. Trvá na pořádku, jasných a daných pravidlech, rovnováze. Všeho musí být dosaženo čistě a bez vedlejších úmyslů. Jedná ve jménu spravedlnosti.

Protože právě karma úřaduje zcela jednoznačně, měli bychom asi vědět, co je v pořádku a v souladu s božím řádem. Chce jen jediné, vyřešit a pročistit energii, kterou jsme za celou škálu životů nashromáždili. Kdo ji má za špatnou a zlou, má za špatného a zlého hlavně sebe sama. Kdo ji přijal a sleduje důležité procesy, přijal také sebe a všímá si všeho, co je potřeba pochopit.

Je životně důležité sledovat dění. Ale také být v klidu a s pokorou přijímat to, co přichází. Odolat nástrahám snadné nebude, ale zkouška dospělosti už tak vypadá.

Pokud tedy chceme uspět v souladu s pravidly, je potřeba se soustředit na to, co bychom rádi, ale také se intenzivně ptát svého srdce. Můžeme si totiž výrazně pomoci do budoucna, nebo zcela zničit záměr, ale také si tím poznamenat život. Dříve či později, v obou případech, dojde na odezvu.

ÚPLŇKOVÝ RITUÁL NA PRACOVNÍ ÚSPĚCH

Rituálem si můžeme pomoci k úspěchu v již běžícím podnikání či práci, ale také pokud práci hledáme, nebo se snažíme začít podnikat.

Je dobré si sepsat na list papíru, čeho chceme dosáhnout. Dobře svá slova a přání promysleme, nejen že by měla být daná cesta, je důležité, aby byla především o osobním růstu. Zohlednit můžeme své zkušenosti i dovednosti, eventuálně to, co bychom ještě rádi uměli.

Připravíme si tři svíce - žlutou, stříbrnou a zlatou, dále malou větvičku nejlépe z borovice. Ta pomáhá nejen uskutečňovat touhy, ale také pomáhá mluvit srdci. Pokud budeme brát větvičku z přírody, je potřeba se stromu nejen dovolit, ale také poděkovat za to, že ji daroval. Utrhneme opravdu jen malý kousek.

Po setmění si sedneme v tichu a přítmí a zapálíme postupně svíce. Nejprve žlutou (rozvíjí tvořivost a lásku spolu s laskavostí), pak stříbrnou (podporuje hojnost, chrání před špatnými silami) a nakonec zlatou (pomáhá se napojit na božskou energii, přináší dostatek). Vezmeme papír se sepsanými kroky a dvakrát přeložíme, dovnitř vložíme větvičku. Přeloženým papírem uděláme kruh ve směru hodinových ručiček na žlutou, následně stříbrnou a poslední zlatou svící. Vždy požádáme o pomoc vesmírné síly a poděkujeme. List vložíme mezi sepnuté dlaně a zavřeme oči. Představíme si světelný paprsek mířící z nebe. Sepnuté ruce k němu natáhneme a tiše sdělíme, že s pokorou budeme čekat na splnění svého snu. Se stále sepnutýma rukama uděláme nad všemi svícemi kruh proti směru hodinových ručiček. Svíce necháme dohořet, nebo zhasneme zhášedlem. Papír pečlivě uschováme, ale měli bychom si pamatovat kam. Je nutné se k němu vracet a občas pročíst svá přání. Můžeme také průběžně doplňovat to, co nás ještě napadne. Pokud svíce nedohoří, můžeme zapalovat s poděkováním další večery. Už nepoužíváme k jinému rituálu.

https://www.facebook.com/Prijeti/photos/a.102163594682496/210904683808386