ÚPLŇKOVÁNÍ - JAKÁ JE SKUTEČNOST?

11.04.2022

Dubnový úplněk ve Vahách nastane 16.4. ve 20:54. Pro někoho náročné a pro druhého velmi vzestupné období dostává jasnou podobu. Vše, co nyní uvidíme, bude velmi ovlivněné tím, jak vidíme svět obecně.

Emotivní Váha, která prakticky celý život hledá rovnováhu a zlatou střední cestu se projeví v plné síle a dá pocítit naše vlastní emoce. Práce s nimi bude důležitá, hrozí, že poměrně snadno propadneme depresivním stavům, ze kterých se bude cesta ven hledat nesnadno. Cokoli, co je naše, odmítat nemá smysl, je lepší si všeho naopak všímat a ptát se. Nebraňme se niterním pocitům, nechme je projít, ale zkusme s nimi navázat kontakt.

Váha miluje klid, potrpí si na slušné chování a rozumnou rozpravu. Každé nevhodné chování se tak může velmi snadno vracet, dokonce umocněné. Nejedná se při tom o žádný trest, jen zrcadlo toho, čím si sami zcela zbytečně komplikujeme život. Půjde tedy hlavně o jasnou ukázku toho, jak fungují energie. Co vydáváme, to se nám vrací.

Váha je vybavena dobrým vkusem a sklony k umění, dokáže se vcítit do každého výtvoru a hledat v něm odkaz. Lépe nám půjde vcítit se do druhého, můžeme mít dokonce snahu jeho chování a pohnutky pochopit. Je ovšem otázkou, zda se nejedná o zbytečnou ztrátu času. Měli bychom se více zaměřit na svá vlastní nitra. Možná pak zjistíme, že přitahujeme stejně zářící lidi a měnit tedy cokoli není potřeba.

Přestože Váha může působit sebejistě, nemusí tomu tak být. Tento fakt ovšem umí brilantně zakrýt. Pozor tedy na vyhodnocování toho, jak k nám budou promlouvat ostatní. Přestože uslyšíme jasná tvrzení a uvidíme kamenné tváře, uvnitř takové osoby může být uplakaná a vyděšená duše.

Váha umí okouzlit, nemá problém si najít partnera. Snadno se zamilovat ale nedokáže, chce si být jistá a vztah pro ni musí mít vždy přidanou hodnotu. Navazování pevných svazků tedy lehké nebude. Zároveň ale vytvořená partnerství budou pevná a spolehlivá. Projdou totiž tím nejjemnějším sítem.

Váha dá jednoduše pohyb všemu, co doposud stálo, ale má se projevit. Určitě ne náhodně rozkryje nejedno naše trauma, bude po nás chtít, abychom se s ním nadobro rozloučili. Zaměří se na vztahy a přitáhne do života ty správné lidi, zároveň ale může mít snahu druhé zbytečně měnit. Ukáže, že ne vše, co je nám předkládáno, je také pravdou. Připraví tu nejlepší půdu zemskému novoluní.

Tarotovou kartou pro úplněk ve Vahách je Spravedlnost. Nabádá, abychom příliš rychle nesoudili. Čas ukáže a může se stát, že to, co nyní nějak vidíme, nemusí takové skutečně být. Bohyně spravedlnosti a pravdy má zavázané obě oči. Významem je, nehledat očima, ale duší. Tam je skutečná a jediná pravda, tam je odpověď. Je vyobrazena pod číslem 8, což je mocné číslo vyjadřující nekonečno, tedy dokonalou rovnováhu. Také ale pod mistrovským číslem 11, které ve své výjimečnosti může měnit svět.

MEDITACE PRO NALEZENÍ ROVNOVÁHY

Život bez stresu znamená, vzdát se nekonečného boje. Vše k nám patří, tvoří nás jako celek. Pokud odmítneme jakoukoli vlastnost jen proto, že se nám nelíbí, není to řešení. Jsem to já, patří ke mně dobré i zlé a nejlepším začátkem je tento fakt přijmout. Jen tak je možné se vším, co se mi nelíbí, pracovat. Jen tak můžu to všechno jasně pojmenovat.

K úplňkové meditaci si připravte pět svící - tři bílé a dvě černé. Vytiskněte si nebo nakreslete symbol jin jang. V den úplňku si na klidném a nerušeném místě udělejte pohodlí. Svíce jsou rozestavěné tak, že jedna bílá a černá je pravé straně symbolu, jedna bílá a černá je na straně levé. Jedna bílá svíce (zastupuje energii vaši) je uprostřed symbolu. Zavřete oči a dýchejte, pravidelně, do břicha. Myšlenky nechte chvíli plynout, nechte je být, nezahánějte je. Pak přiložte obě ruce na oblast srdce a požádejte duši - srdce, aby promluvily. Všímejte si, co říkají, o čem k vám hovoří. Pak přiložte ruce na oblast spánků. Požádejte mysl, aby promluvila. Opět si všímejte, co říká. Nechte vše projevit, nezasahujte do procesu, byť se může zdát zmatečný a možná i bolestivý. Pak požádejte, aby se mysl s duší - srdcem domluvily, aby spolu nesoupeřily. Ubezpečte je, že se budete vždy snažit nic z toho, co ucítíte, nepotlačovat. Že vždy necháte mluvit jak mysl, tak duši. Ubezpečte je, že milujete obojí, že víte, jak jsou důležití. Že si budete dobře všímat, co vám říkají. Poděkujte, že jsou s vámi, že je máte. Otevřete oči a nechte zážitek doznít. Svíce nechte na bezpečném místě dohořet, nebo zhasněte zhášedlem, můžete nechat dohořet další večery.

Meditaci pro nalezení rovnováhy lze praktikovat kdykoli, když budete mít potřebu. Je úžasná před důležitým rozhodnutím, zkouškou, jakýmkoli důležitým krokem. Praktikovat ji lze i bez svící a symbolu v přírodě mezi stromy, nebo u vody.