SVATOMARTINSKÁ ENERGIE

11.11.2022

Máme zde další magické datum 11.11.2022. V součtu dostaneme číslo 10, dále 1. V tento den dostáváme další porci symboliky i zajímavých konkrétních ukazatelů.

Číslo 10 v součtu je bráno jako trochu rozporuplné. Na jedné straně dokonalé číslo, na straně druhé redukováno pouze na 1.

Pokud 10 znamená dokonalost, znamená začátek a konec. Kruh se uzavírá, dílo je dokonáno. Značí sice strastiplnou cestu, ale také zdárné dojití k cíli. Na konci je úspěch, který se ale odvíjí od toho, jak jsme tuto cestu pojali. Zda jsme za ni vděčni, protože nás povznesla a vybrousila, nebo ji nenávidíme za její obtížnost. V tarotu je pod číslem 10 karta Kolo osudu - vypovídá o tom, jak jsme schopni řídit svůj život, zda jsme v rovnováze, nebo musí být utvářena zvenčí.

V datu je čtyřikrát 1. Ta nabádá k určení cesty, měla by být konkrétní, daná. Znamená JÁ, tedy ego a jeho možnosti. To můžeme použít jako nástroj ve smyslu dobrém, ale i zlém. 1 může být jak bojovná a originální, tak osamělá a nepřizpůsobivá. V tarotu je pod číslem 1 karta Mága - tvůrce i učitel, který velmi dobře zná svou hodnotu, skvěle si poradí se vším, co přichází.

V datu je dále třikrát 2. Znamená rovnováhu, také dokonalou intuici, naprostou harmonii. Nabádá tedy k vyrovnanosti a klidu. V tarotu je pod číslem 2 karta Velekněžka - ženská energie v té největší síle, klade důraz především na to, abychom naslouchali svým vnitřním pocitům, abychom vnímali to, co říká srdce.

Upínáme zrak k politické a světové scéně, doufáme, že bude brzy rozhodnuto. Zapomínáme ale při tom na to nejdůležitější. Aby byl celek dokonalý, musí se poskládat do té dokonalosti z dílků, které tvoříme my. Svatý Martin na bílém koni asi nepřijede, ale díky datu, které nám letos ukazuje, přináší sdělení.

Nabádá k zamyšlení se nad sebou samotným. Nedívat se jen směrem ven, ale také dovnitř sebe. Tam hledat rezervy, ale i potenciál. Říká, že na nás to všechno skutečně stojí. Neměli bychom si dále myslet, že za nás práci někdo udělá. Ale že musíme ruku k dílu přiložit i my. Magické datum promlouvá k nám všem. Sděluje - teď nebo nikdy. Ukazuje na vše, co máme hledat a jak skutečně bojovat, že prolévání krve není vždy potřeba.

Kdo byl svatý Martin? Především voják, také ale poustevník a biskup. Církev Martina označila jako svatého mezi prvními. Dělal jí čest. Pilně potíral pohanství, dokonce tak pilně, že se nebál i důraznějších prostředků. Jeho cílem bylo, aby lidé přešli ke křesťanství. V tomto směru mu nebylo cizí ani násilí.

Jeho pohřeb se konal 11.11. a doprovázen na své poslední cestě byl mnoha věřícími, kteří ho milovali. Jeho život byl údajně provázen mnoha zázraky. Také ale jeho smrt, tělo prý obklopila bílá záře. Byl do nebe převezen bílými koňmi. Nyní je patronem vojáků a jezdců, vinařů, domácích zvířat a úrody.

Martin z Tours byl církví sice oslavován, ale mnoho těch, kteří se drželi starých zvyků, zaplatili díky němu životem. Vždy něco nějak vypadá a doopravdy je. Abychom zjistili, kde je pravda, měli bychom mluvit s duší. On ví a ona umí odpovídat. Tam je všechno vědění. Tam jsou všechny naše modly i všichni svatí.

S láskou Naďa