Slovo - zranění i povzbuzení

06.01.2020

Slova mohou povzbudit i zabíjet. Mají obrovskou moc, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Nejedná se o žádnou frázi, ale fakt, který je daný a který dnes a denně ovlivňuje jak život náš, tak i ostatních. Slovem vysíláme do prostoru obrovské množství energie - přání, která začne okamžitě rezonovat a také se přesně v takové formě vrátí, navíc, umocněná. Používáme je stále, vyjadřujeme jimi, co si myslíme, co chceme. Volíme je podle situací. Někdy jsou rázná, někdy mírná, někdy nad nimi rozmýšlíme, někdy je používáme tak, jak velí naše emoce. V každém případě, vždy je v nich to, co momentálně cítíme, co tušíme nebo dokonce víme, že je správné. "Dobře" mířené slovo nám může hodně pomoci, nebo dost ublížit. Stejně je to ale o našem protějšku. I ten můžeme povznést až do oblak nebo ho ubezpečit, že je naprosto bezcenný a zbytečný. Vyjadřují tedy nejen naše emoce a přání, snahu osvětlit, jak vnímáme situaci. Mohou být i použita i jako velmi účinná zbraň.

Slova naučená

Všichni máme ve svém slovníku jistá slova, která používáme častěji. Často si je ani neuvědomujeme, ale všímají si toho ostatní. Až při upozornění na to, jaká slova používáme ve větách zbytečně často, uvědomíme si, která to jsou. Vyplňujeme jimi mezery, kdy nemůžeme najít vhodný výraz, nebo nastavíme větu, aby měla důraz na cokoliv. Používáme je i tehdy, snažíme li se něco odvyprávět nebo vysvětlit a mluvíme rychleji. Někdy jsou ale tak zažitá, že jsou do vět vkládána prostě jen tak. Nerozmýšlíme nad nimi, přesto, že bychom měli. Dokáží totiž měnit chod událostí příštích jak k lepšímu, tak k horšímu. Vždy záleží na tom, která slova konkrétně máme "uvnitř" a která jsou už prakticky naší součástí. Určitě známe všichni i spojení, která jsou dokonce používána velmi často. Málokdo v nich hledá zvláštnosti, přestože zvláštní jsou často. Ale měli bychom vážně popřemýšlet o tom, jaká slova každý den používáme. hrozně se těším - těšit se na cokoliv je přece krásné, tak proč hrozně? Slovo hrůza má zcela jiný význam. Používá se při událostech, které hezké a tedy k těšení opravdu nejsou. Aniž bychom si to uvědomovali, můžeme těšení dopředu dost ovlvnit natolik, že na konci zjistíme, že jsme se těšili trochu zbytečně, protože nebylo na co. strašná touha - málokdo asi touží po tom, aby si užil něco strašného. Pokud po čemkoliv toužíme, v naprostě většině jsou to věci nebo lidé, které moc chceme. Podvědomě tušíme, že až toho dosáhneme, bude to krásné. Strach jde přece z jiných věcí a ten by nás navíc vůbec neměl ovládat. Je to velmi silná emoce, která dokáže neuvěřitelně rychle zkazit cokoliv. Jsou to jen některá větní spojení, která nám mohou do budoucna ovlivnit život velmi zajímavým způsobem, ať už se to zdá nemožné jakkoliv. Pokud totiž zapátráme v paměti, najdeme zcela jistě pár událostí, které nedopady jen proto, že byly dopředu osouzeny a to klidně naprosto nevědomě.

Slova a zdraví

Naše tělo je skvělý a naprosto dokonalý nástroj. Umí naprosto vše, dokonce i to, co bychom do tohoto důmyslného stroje nikdy neřekli. Jenže, je to tam, všechno. Ovlivňuje ho mozek, který je tak dokonalý, že nic dokonalejšího už prostě není. Máme v hlavě vesmír ve zmenšené podobě, ale fungující naprosto stejně. Jen o tom nemáme nejmenší ponětí. Je napojený na vše kolem, je to energetické centrum, které zpracovává informace za nás, protože my to neumíme. Ale to neznamená, že s námi nekomunikuje. Mluví stále, jen svojí řečí. Abychom tohle všechno dokázali sladit, je nutné řeč našeho geniálního centra pochopit, když už nedokážeme pochopit jeho podstatu a možnosti. K tomu, aby k nám toto centrum promlouvalo, používá právě tělo, které hovoří stále. Kdo ho umí vnímat a přečíst? Bohužel, zakrněli jsme v naprosté většině i v tomto směru. Přesto je jeho řeč naprosto jasná. A protože je všechno se vším propojené a vše se vším souvisí, jsou to právě i ta slova, kterými ovlivňujeme kde co. To nerozchodím ( problémy s nohama ), to nedám ( rozsáhlejší význam, který se může projevit kdekoliv, tělo někdy kolabuje celkově ), na to se nemůžu dívat ( problémy s očima ), to nerozdýchám ( plíce ), tomu nerozumím nebo rozumět nechci, bolí mě z toho hlava ( mozek, bolesti hlavy, migrény ), tohle nemůže dopadnout dobře ( dopředu odsuzování čehokoli k nezdaru ), to je hrozné nebo strašné ( velmi snadno řešitelná situace se tak může opravdu vyhrotit ), tohle nenávidím nebo nesnáším ( znepříjemníme si i to, co může být hezké, aniž bychom to vůbec zjistili ), to mě uráží ( cítíme se ponížení, aniž by nás někdo ponižoval ), s tím nechci nic mít ( odmítání zodpovědnosti za to, na čem se podílíme ). A tak bychom mohli pokračovat. Slovních spojení, která používáme naprosto nevhodně jen proto, že to známe, že to tak dělají ostatní, že to tak prostě je, je mnoho. Asi by bylo hodně zajímavé udělat si seznam našich často používaných spojení a porovnat je s řečí našeho těla. To nám totiž jasně sdělí, že bychom něco měli okamžitě a zásadně změnit. A pokud nenajdeme souvislost s tím, co běžně říkáme, tak přesně tím samým způsobem se pokusit o nápravu. To znamená, slovní příměr otočit tak, aby měl zcela jiný význam. A naučit se je používat stejně intenzivně, jako jsme používali ta zažitá, ale naprosto nevhodná.

Kontrola slov

Kontrola toho, co říkáme, je prvním krokem k tomu, abychom začali měnit velmi zásadní věci v našich životech. I ten největší skeptik se tak může snadno přesvědčit o tom, jak snadné je, si začít měnit život a plnit sny. A také, začít si uzdravovat svoje tělo. Nejedná se o jednoduchý úkol. Zkuste si udělat seznam toho, co nejčastěji používáte, pak to změňte v pozitivní ( příklad: tomu nerozumím - pochopili to jiní, pochopím to také. Pokud ne, mám pochopit něco úplně jiného, protože tohle pro mě důležité není ) Pokuste se přísně si hlídat příměry, které použijete pro tu či onu situaci, ať už se jeví jakkoliv dramaticky nebo je naopak naprosto triviální. Udělejte si seznam pozitivních nebo neutrálních příměr, která používat budete. To znamená, nacvičit si je. K tomu, aby se nám vryla do paměti nastálo, potřebujeme 21 dní. Pokuste se prostě kontrolovat při vyhodnocování jakýchkoliv situací, ať již se jeví jakkoliv. Pamatujte, že nic se neděje náhodou a vše je dané. Obklopují nás vzkazy, které k nám jsou vysílány neustále. Poslouchejte je a čtěte je. Přicházet nepřestanou, nikdy. Proto je dobré je číst a řídit se jimi, "ti nahoře" to s námi nikdy nemyslí zle. Nechte tedy to dobré k sobě stále proudit.