Slavnost mrtvých

06.01.2020

Slavnost mrtvých

Od 31. října do 2. listopadu probíhá Samain, nebo také Svátek mrtvých. Názvy se různí, ale ať ho již nazveme jak chceme, jedná se o největší svátek v roce pohanského Kola roku. Je to vlastně keltský nový rok. V tento den se otevírají brány mezi živými a mrtvými. Lze tak nahlédnout do světa těch, kteří již nejsou mezi námi a naopak.

Nejsnadněji se navazoval kontak právě se světem zesnulých. Lidé se za zesnulé modlili a vzdávali jim úctu. Ctili je hlavně tím, že se mrtvým stavěly oltáře a ozdoby, včetně pečených pokrmů o tento svátek které byly především ve tvarech lebek a kostí. Oltáře tak zdobily mrtví všech možných podob. Symboly se tak staly lebky, kosti, dýně, ale také lucerny nebo granátová jablka.

Uchovávaly se poslední potraviny na zimu, porážel se dobytek. Vše se dělo za zvláštních obřadů a rituálů, aby božstva a hlavně moc nebožtíků byly nakloněny a zimu bylo možné bez úhony přežít.

Rituály ke svátku mrtých

POHŘBENÍ VŠEHO STARÉHO A NEPOTŘEBNÉHO

Připravte si tři černé svíce a jednu zelenou. Dále papír a tužku a kovovou nádobku. Na papír si napište vše, čeho se chcete zbavit. Vytvořte si kruh, který namalujete na zem prstem. Vstupte do kruhu, postupně zapalte tři černé svíce, které budou vedle sebe. Pod nimi svíci zelenou, kterou také zapálíte. Svíce budou naproti vám, nejlépe na stranu východní. Nahlas přečtěte vše, co je napsáno a zapalte nad zelenou svící. Nad černými svícemi zleva doprava nechte papír také nad plamenem ošlehout. Nechte papír co nejdéle hořet v ruce a předstaujte si, jak vše, co je na papíru odchází a již se nevrátí. Nechejte papír dohořet v kovové nádobce. Prstem opět vyrušte kruh a svíce buď zhaste zhášedlem nebo nechte dohořet na bezpečném místě. Nádobku s popelem pak vezměte a dejte větru venku rozfoukat nebo nechte odnést vodou - může být potok či v krajním případě toaleta.

Do krabice naházejte vše, co již nechcete nebo nepotřebujete. V čase od 31. října do 2. listopadu po setmění vykopejte jamku v zemi a krabici do ní vložte. Zaházejte hlínou a zapalte černou svíci. Poděkujte Bohům za to, že vám tyto věci věrně sloužily a sdělte božstvům, že je předáváte do jejich rukou. Zapalte černou svíci a položte na hrob, který jste vytvořili. Svíci nechte dohořet. Hrob můžete ozdobit dýní nebo pečivem či výrobky se symbolikou smrti - lebky, kosti. V tomto případě doplňte bílou květinou.

RITUÁL K POSÍLENÍ ČI UZDRAVENÍ

Na papír napište jména svých již nežijících předků. Připravte si černou svíci. Na zem nakreslete pomyslný kruh prstem, vstupte do něj a zapalte svíci. Požádejte o to, co chcete a přečtěte jména těch, které máte na papíru. Poděkujte a nechte svíci buď bezpečně dohořet, nebo zhaste zhášedlem. Kruh stejným způsobem, jakým jste ho vytvořili, zase vyrušte. Papír pak uchovejte na místě, kde bude ukrytý do doby, než se stane to, oč jste žádali.

Tento rituál není klasickým vyvoláváním duchů, což nedoporučuji. Už vůbec ne těm, kteří s tím nemají žádnou zkušenost. Vyvolávání duchů se může velmi vymstít.