SILOVÉ ZVÍŘE - DUCHOVNÍ POMOCNÍK

01.09.2021

Indiáni věří, že zvířata jsou pro nás nejen zdrojem potravy, ale mohou pomáhat. Tvrdí, že v době narození se schází zvířata u novorozence a rozhodují se, která zůstanou. Tato zvířata přichází z dolních světů a jejich úkolem je, chránit svého svěřence, ale také mu pomáhat na cestě životem.

Stávají se pak našimi celoživotními průvodci. Posilují naše schopnosti, nebo je dokonce vytvářejí, léčí a uzdravují. Svého člověka se snaží udržovat nejen zdravého, ale podporují ho tam, kde je nejistý. Pomáhají na duchovní cestě, jsou jakýmsi předělem mezi vědomím a podvědomím.

Jsou se svým člověkem stále, čekají jen na to, až je znovu objevíme a oslovíme. Jako děti toto spojení sice máme, ale postupně se odpoutáváme. Naše zvířata nikam nemizí. Dominuje jedno silové zvíře, které může mít pomocníky a často je také má. Neustále se připomíná, nikdy ovšem neubližuje.

Dokážeme je vnímat natolik, že je z nějakého důvodu obdivujeme, pořizujeme si je jako domácí mazlíčky. Máme k nim blízko, aniž bychom tušili, že právě toto zvíře v nás je a je připraveno pomáhat, kdekoli bude potřeba.

Nutně se nemusí jednat o bodrého lva, nebo obřího slona. Intuici a píli může posílit včela či mravenec. Pták nás učí volnosti a vnímání své krásy. Myš dává nahlédnout do jiných světů, kreativní pavouk pomáhá tvořit pevnou síť svého vlastního života.

JAK SE NAPOJIT NA SVÉ SILOVÉ ZVÍŘE?

Technik, jak objevit svého zvířecího průvodce je několik. Měli bychom si nejprve zvědomit, jaký máme ke zvířatům vztah, které nám je blízké. Odpověď může být až tak jednoduchá.

Vizualizace, meditace:

V meditaci se napojte na přírodu. Nechte se ale unášet na místa, která vám budou nabízena podvědomě. Můžete se ocitnout v džungli, ale také mezi stromy, nebo na louce. Vaše zvíře má svou domovinu, kde je mu nejlépe, tam ho také objevíte. Prohlédněte si prostor, čekejte, až se vám zvíře nebo zvířata zjeví. Pokud jich bude více, dejte jim dostatek času, aby se přiblížila v pořadí, kdy první přijde zvíře dominantní, tedy vaše. Láskyplně ho přivítejte a poděkujte.

Meditace se šamanským bubnem:

Za zvuku šamanského bubnu se dostanete do hluboké meditace, transu. Lépe se napojíte na dolní svět, odkud vaše zvíře přichází. Opět může přijít zvířat několik. Ptejte se, které je vaše, přijde zcela samo a přidá se k vám, pohlédne do očí. Opět ho láskyplně přivítejte a poděkujte.

Cílený sen:

Lze požádat své anděly o sen, ve kterém se vaše zvíře objeví. Zde je potřeba trpělivost, nutně se nemusí hned napoprvé zdařit snít takto konkrétně. Když ale vydržíte, zcela jistě budete úspěšní.

SILOVÁ ZVÍŘATA

Pes: také vlk, pokud vaše zvíře zesílí. Znamená sílu a vytrvalost, samotu i společenství, odvaha a neústupnost. Udržuje rovnováhu mezi rozpory

Kočka: také lev. Znamená hrdost a ušlechtilost. Mystika a jiné světy, komunikace s duchy přírody, ale všemi dalšími bytostmi. Umí se za sebe vzít, miluje výzvy. Nezlomná osobnost

Had: život i smrt, láska a pokora. Spojení se Všehomírem, napojení na slunce. Návrat ke kořenům a bohům, počátek i konec všeho a vše mezi tím. Moudrost a zodpovědnost za sebe sama

Orel: duch a duše. Nadhled, ale i schopnost vidět detaily. Svoboda, síla a nezávislost. Báječný zrak i moc uchopení. Spojení inteligence a moudrosti. Odvaha a schopnost vzdát se svého pohodlí

Sova: tichost a elegance, krása a majestát. Napojení na vnější světy, ovládání magie. Trpělivost, schopnost rychlé akce. Pohled do nitra svého, ale také jiných bytostí

Labuť: ladnost a krása. Láska a věrnost. S lehkostí a půvabem vnímá svoji vnější i vnitřní krásu. Na tyto kvality upozorňuje okolí, lehce sděluje, jak se mít rád. Rodina a partnerství

Medvěd: spojení země a nebe. Síla a dravost. Ví velmi dobře, kam dát energii, kde je vratná, nikdy zbytečně neplýtvá. Sny mění v plány a rozhoduje se vše uskutečňovat

Motýl: symbol transformace, proměna je pro něj zcela přirozená. Spojení s dalšími světy, andělskými bytostmi. Elegance a lehkost. Propojení své vnitřní síly a vnější zranitelnosti

Netopýr: orientace ve vnitřní temnotě, hranice mezi tmou a světlem. Dokonalé poznání sebe sama, přijetí všech dobrých i špatných aspektů a práce s nimi

Slon: absolutní uzemnění a duchovní výše zároveň. Pozná dobře své nitro, umí se vcítit do nitra jiných bytostí. Zodpovědnost a empatie. Vrozený vůdce se zcela přirozenou autoritou

Veverka: nalezení svého vnitřního dítěte. Dokonalé spojení práce a zábavy. Jistý pohyb s elegantní lehkostí a absolutní jistotou. Uskutečnitelné plány pro budoucnost

Žába: užívá si každého dne, žije přítomným okamžikem. Lehkost a rychlost, také přesnost a jistota. Život je pro ni neustálá proměna, kterou přijímá s nadšením a radostí

Vybrána jsou jen některá silová zvířata, je jich podstatně více. Abychom našli to své, je potřeba se umět napojit zcela na přírodu, stát se její součástí. Umět poděkovat za vše, co nám poskytuje, vědět, že jen tak jsme schopni existovat v celku. Umět nejen brát, ale i dávat.