SAMHAIN - PROPOJENÍ SVĚTŮ

26.10.2021

Samhain je keltský svátek, který právě Keltové měli za ten nejdůležitější. Slavili ho v noci z 31. října na 1. listopadu. Tímto veselím vítali nový rok, starý odcházel, nový přicházel. Jednalo se jakýsi předěl mezi světlem a tmou. Věřilo se, že se propojují světy živých a mrtvých a právě tuto noc hranice mizela.

Stále se přeme, zda Dušičky, nebo Halloween? Svátek náš, nebo ten americký? Je to zcela jedno, protože oba svátky vycházejí z prastarého Samhainu.

Bůh předešlého roku umírá a na krátký čas odchází do země mrtvých. Čeká na znovuzrození, Bohyně zatím odpočívá. Mrtví se volně pohybují mezi živými a přináší vzkazy. Někteří ale chtěli ubližovat. Lidé tedy na sebe brali podobu mrtvých, aby ty skutečné oklamali a zabránili tak nečistým úmyslům. Aby si duchy udobřili a mohli se s těmi dobrými spojit, vydlabávala se řípa, do které umístili malý oheň. Dávali tak najevo, že mrtvé ctí, jsou s nimi za dobře a chtějí si jen popovídat. Stůl byl prostřen i pro neživé, aby bylo vidět, že se na ně myslí.

Příroda se ukládá ke spánku, čeká nás nejtemnější období roku. Keltové přijímali smrt, věděli, že patří k životu, věděli, že bez smrti nového života není. Znali přírodu, znali pokoru, znali život, za vše, čeho se jim dostávalo, děkovali. Démony temnoty neměli za nepřátele, věděli velmi dobře, jak se jim postavit. Tmu nakonec porazí vždy jen světlo.

Svátek nás všechny nenechá na pochybách, že přejít do skutečné tmy je nejlépe beze strachu. Není zlá, není ani špatná. Je nezbytná k tomu, aby mohla dát prostor světlu. Tmu bychom tedy měli přivítat s láskou a brát ji jako možnost k odpočinku. Právě v době ticha a klidu si můžeme nejlépe utříbit myšlenky, najít cestu a probrat se v možnostech, které se nabízí. Snadněji vyslechneme volání duše. Tma a ticho jsou dokonalou kombinací pro zesílení energie prostoru, který běžně nevnímáme. Je v něm slyšet vlastní dech a tlukot srdce. Můžeme se velmi snadno dostat až do nejvzdálenějšího koutu svého nitra.

Naši předci věděli, jak důležitá je pospolitost a propojování právě v době temna. Věděli, že jen tak jsou silnější, schopni přežít. Navzájem si pomáhali, předávali rady, často společně promlouvali. Každý znal a uměl něco. Nebáli se o své znalosti podělit. Nebáli se předat sílu, pomoc v nouzi. Pochopili jednu důležitou věc, a sice že vzájemná pospolitost, pokora a láska už samy o sobě světlo vytvářejí.

JAK SE SPOJIT SE ZEMŘELÝMI?

Vyvolávání duchů není zcela dobrý nápad, pokud tuto činnost skutečně dobře neumíte. Násilné otevírání světa neživých znamená, že tato brána propustí v danou chvíli naprosto všechno. Energie, které tudy proudí, jsou často právě ty, které s námi dobré úmysly nemají. Využívají pak naše těla, mysl, umí dokonce zabíjet.

Svátek Samhain je ale skvělou příležitostí, jak k sobě ducha, se kterým chceme hovořit, přitáhnout. Mnoho duší bude všude kolem nás a bude nejen snadné, ale i bezpečné se takto spojit.

Připravte si tři svíce. Černou (zastupuje temnotu), zlatou (zastupuje světlo) a bílou (zastupuje vaši energii). Jakoukoliv obětinu, kterou pak dáte zemi. Nejlépe se hodí jablka, dýně, řepa, kaštany nebo ořechy. Nejlépe pět kusů (zastupují energii pentagramu), vyberte, co je libo. Dále větvičku jmelí (neobarvené), nebo z jakéhokoli stálezeleného stromu. Vytvořte oltář s obětinami a větví, svíce umístěte tak, aby bílá byla mezi černou a zlatou. Po setmění se pohodlně usaďte a snažte se co nejvíce zklidnit. Můžete zkusit i tradiční dýchání. Až budete opravdu zcela vyklidněni, zapalte postupně svíce, nejprve černou a tiše proneste: tuto svíci zapaluji s pokorou tobě, temnoto. Pak svíci zlatou a proneste: tuto svíci zapaluji s pokorou tobě, světlo. Pak svíci bílou a proneste: tuto svíci zapaluji s pokorou sobě, na svoji ochranu. Zavřete oči a dýchejte. Představte si toho, s kým chcete hovořit. Můžete na něj i v duchu zavolat (nehovořte nahlas). Až se povede spojení, poděkujte, že přišel a zeptejte se, zda s vámi chce hovořit. Pokud dá souhlas, můžete s ním v duchu popovídat. V tuto chvíli se ale může stát, že přijde někdo zcela jiný, než komu jste dali myšlenku. Děje se tak proto, že jste vnitřně nějak silně propojeni, aniž byste to tušili, nebo proto, že má pro vás důležité sdělení. Neodmítejte jeho přítomnost, vždy s pokorou poděkujte, ať se s vámi spojí kdokoli. Pak svíce ve stejném pořadí zhasněte zhášedlem a poděkujte za součinnost. Obětiny další dny obřadně zakopejte kdekoli v přírodě. Větvičku můžete nechat ve váze, pokud máte jmelí, zavěste ho nad vchodové dveře do příbytku. Svíce nechte dohořet další večery, k dalšímu rituálu ale již nepoužívejte.

Pokud se vám nepodaří se spojit s nikým, nesmutněte. Je potřeba jen trénovat váš klid a víru.