SAMHAIN - PŘEDĚL SVĚTŮ

30.10.2023

Keltové slavili v noci z 31.10 na 1.11. nejdůležitější svátek roku Samhain. Jednalo se o ukončení roku jednoho a nástup dalšího, začínal tedy nový rok. V tuto noc se otevřely světy a mrtví mohli do světa živých a živí do světa mrtvých. U nás slavíme Dušičky – Památku zesnulých, anglosasové zase Halloween, základem obou svátků je ale právě Samhain.

Svět živých se prolnul se světem mrtvých a blízcí zemřelí pak mohli navštívit své živé příbuzné. Bytosti živlů se mohly zjevit, svůj čas měli i skřítci a víly. Bylo nutné dbát na to, aby nikdo nemohl mezi světy uvíznout, musel pak celý rok čekat, aby mohl najít cestu zpět.

Usmiřovali se bohové, dávaly se jim různé obětiny. Zapalovaly se ohně, které měly především očistný význam. Díky ohni mohli také mrtví lépe nalézt cestu domů, nemuseli bloudit. Oheň se o půlnoci uhasil a pak zapálil nový. S vyhasnutým ohněm odešlo všechno zlé a nečisté, s novým začínal také nový čas, celý další rok.

Samhain byl jednoduše tím, co dávalo naději na nové a lepší začátky. Letošní je velmi významný tím, že je předělem nejen mezi světy živých a mrtvých, ale otevře se brána do nových časů jako takových a už se nezavře. Nastává čas, kdy se velmi zviditelní rozdíly mezi myšlením, pochopením smyslu bytí. Základy již položené jsou, nyní budeme jen stavět.

Keltové neodmítali nic, co k životu patřilo. Temnotu brali jako možnost hledat světlo, světlo bylo zase velmi oslavováno a milováno. Až budeme tedy svědky, jak se někdo pokouší trosky minulosti dávat zase na své místo, neměli bychom se vysmívat. Touto zbytečnou prací je potřeba si projít, aby bylo možné konečně pochopit, že tohle cesta není. Někoho může rozčilovat, někoho vyčerpávat k smrti a poškozovat vážně zdraví. Přesto je potřeba umět vyčerpaného člověka obejmout a pohladit. Empatie a láska jsou nakonec základním stavebními kameny pro vše nové, co přichází.

Neměli bychom nikoho přemlouvat, aby s marnou prací přestal. Není na nás kohokoli soudit a nutit. Nové základy je potřeba vidět a naším úkolem je, ukázat a nasměrovat. Neměli bychom se ani zdržovat pohledem na marnou snahu, ale pilně pracovat jen na tom svém. Uvidíme nakonec všichni, zda děláme smysluplné věci, nebo jen vydáváme zbytečné úsilí.

Nová doba je dobou laskavých a milujících lidí, jen ti jsou skutečně probuzení. Zatím máme všichni menší či větší rezervy a je nejvyšší čas pracovat na jejich odstranění. Tu laskavou a milující podstatu máme všichni, je v nás zakořeněná. Byla nakonec tím jediným, s čím jsme přišli na svět. Nám teď postačí ji znovu objevit.

PROCHÁZKA JINÝM SVĚTEM

Noc z 31.10 na 1.11. je skvělým časem, jak se spojit se svými milovanými, kteří již odešli, nebo jen nakouknout do jiné dimenze. Odejité bychom neměli vyvolávat a nutit je k příchodu. Oni sami musí rozhodnout, kdy je správný čas a zda vůbec ještě chtějí se světem živých cokoli mít.

Před spaním si zapalte bílou svíci a meditujte. Je jedno jakou meditaci zvolíte, jednoduše takovou, která vás dokonale uvolní a uklidní. Nechte ji chvíli doznít a pak požádejte průvodce, Zdroj nebo vyšší moc jako takovou o sen, ve kterém dojde ke spojení s odejitým nebo jiným prostorem a časem, poděkujte. Nechte na nich, zda vám tohle umožní. Sen, ať je již jakýkoli si zapište, bude jistě velmi zajímavý. Pokud se vám bude zdát, že jste nesnili (sníme vždycky, jen si sny nepamatujeme), nechte to být. Nemusí se nutně jednat o tuto noc, kdy vám bude cokoli umožněno. Můžete si být jistí, že ta správná noc na procházku jiným světem přijde. Jen možná později. Vesmír sám rozhodne kdy a jak. Pamatujte, že rozhoduje vždy jen ve jménu našeho dobra.

S láskou Naďa