ROZPLÉTÁNÍ KARMICKÝCH UZLŮ

05.07.2021

Kolem půlnoci na přelomu dnů 5 a 6.7. přichystal Vesmír další překvapení. Slunce bude v tuto dobu nejdále od Země, což se znovu bude opakovat za dalších 11 let.

Astrologové tomuto jevu přičítají zvláštní důležitost, uvolňují se karmické uzle. Mnoho toho můžeme nechat za námi a jít do nové doby bez zbytečných břemen.

Průvodci mlčí, nebo se spíš jen soustředí na výjevy, ze kterých moudrá nejsem. Ale pozoruji pečlivě, co mi ukazují. Je toho mnoho a smysl zatím žádný nenacházím. Na druhou stranu, baví mě to pozorování. Pravda je, že díky jevu, který přichází, mi přece jen něco došlo.

Zcela nedávno mě v jedné meditaci vzal průvodce za ruku a přivinul k sobě. Vzal na sebe podobu nádherného a obrovského anděla. V té náruči jsem se na chvíli doslova ztratila. Pak se i se mnou roztočil a postavil mě před sebe. Najednou jsem i já byla podstatně větší, na sobě jsem objevila krásné bílé šaty. Moje reakce ho rozesmála. Připadala jsem si v tu chvíli jako holčička, která dostala dárek, princeznovské šaty. Když jsem se zeptala, co to znamená, jen spiklenecky mrknul a zmizel.

Pochopila jsem sice později, ale přece. Povedlo se mi se odpoutat od naprosté většiny karmické zátěže a najít rovnováhu v mnoha směrech života. Stále jsou ale břemena, která tak snadno odstranit nelze. Drží se pevně, jsou prakticky už mojí součástí. Díky nim si nejsem ještě občas jistá, jestli můžu to, nebo ono. Jestli se nezprotivím tomu, nebo tamtomu. Jestli si vůbec to či ono můžu dovolit. Průvodce ukázal, že prostě můžu. Tak, jako mě mávnutím proutku oblékl do krásných šatů a pozvedl ve velikosti, můžu si já dovolit to všechno přijmout. Bez nejmenších výčitek.

Slunce nám dává tuto možnost všem. Můžeme tento čas zrekapitulovat vše, co nás stále tíží a trápí. Umožní nám se s našimi trápeními nadobro rozloučit. Máme jedinečnou příležitost se zbavit toho, co již nechceme, co víme, že již nepotřebujeme, nebo není už funkční.

Bude se po nás chtít jediné, podívat se pravdě do očí a jít. Cesta je připravená, měli bychom tedy vyjít směrem, kam nás srdce táhne. Pokud nám některé břemeno odejde samo, nezoufejme, je to v naprostém pořádku. V takovém případě máme jen štěstí, že někdo tuto práci vykonal za nás.