POZITIVNÍ MYŠLENÍ - ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

05.05.2020

Co si představíme pod pojmem pozitivní myšlení? Určitě především to, že zatímco se kolem nás odehrává jedno drama za druhým, my se usmíváme, jsme nad věcí, dokážeme v tom všem marastu vidět dokonce krásné věci.

Proti pozitivnímu myšlení spousta různých psychologů a lidí, kteří znají jeho podstatu, brojí. Proč? Protože právě tento mýtus znají a ví, jak nebezpečný je. Jenže právě představa, že vše vyhodnocujeme jen pozitivně a s nadhledem, zatímco sebe samotné vlastně znásilňujeme, je také velmi mylná.

Pozitivní myšlení je velké umění, nelze ho vytvořit ze dne na den. Ale pracovat na něm se skutečně vyplatí, je totiž úžasné, jak dokáže změnit život, když se tomuto umění opravdu naučíme. Pozitivně myslet, znamená, že naše podvědomí je v dokonalé rovnováze, protože ho nenutíme, ale učíme informace, které vstřebáváme, neukládat tak, jak je zvyklé. Naučíme ho přesouvat negativa tam, kde být nemusí a pozitiva naopak nebrat jen jako kladné věci. Ono totiž vždy něco nějak vypadá a doopravdy je. Následně, pokud v podvědomí rovnováhu vytvoříme, najdeme sebe sama. Objeví se prostor, který umožní sebepoznání a dá nám konečně šanci se vidět našima očima. Tím pádem vidět svět v celé jeho kráse. Umožní nám si nevšímat toho, co nepotřebujeme. Umožní nám víc, najít božství, střed náš a tím pádem střed Vesmíru.

Mladý muž se přišel pochlubit, jak postoupil. Vzhlédl se v duchovním životě natolik, že prostě chtěl přesně tuto filozofii žít a prožívat každý den. Byl nadšený. Vyslechla jsem celou škálu guruů, které poznal a kteří ho již něco naučili, hlavně co všechno zná a pochopil. Měla jsem radost z jeho štěstí, nadšení. Povídali jsme si o všem, co prožíval. I když mě trvalo docela dlouho pochopit podstatu toho, čemu říkáme pozitivní myšlení, najití božství, on se posouval skutečně rychle. Říkala jsem si, že má velké štěstí. Jeho druhá návštěva už tak veselá nebyla. Poznal dívku, do které se zamiloval, ale která ho opustila. Vůbec si nevěděl s nastalou situací rady, doslova ho smetla. Rozchody nejsou sice snadné pro nikoho, ale právě u něj byla reakce až zvláštně tísnivá. Při návštěvě další, kdy na schůzce trval podezřele urputně, čili hledali jsme společně co nejbližší termín, se skoro hroutil. Chvílemi nemohl mluvit, třásl se, špatně hledal slova. Do toho všeho se velmi styděl za to, že své učitele velmi zklamal, protože své pády neustál. Tento příběh dopadl docela dobře. Dnes má přítelkyni, čekají potomka, podniká. Vypadá konečně opravdu spokojeně.

Většina učitelů pána naučila dokonale jediné, a sice, potlačovat emoce. Jenže je máme a nejde je ignorovat. Naučili ho, že vnější svět vlastně není, jenže on je a bude tu stále. Řekli mu, že nejlepší je zahájit boj sám se sebou.

Naše podvědomí je velmi zajímavá záležitost. Pracuje totiž zcela mimo naše vnímání, v jeho útrobách se dějí věci, o kterých nemáme ponětí, pod kontrolou ho skutečně běžně nemáme. Zároveň je velmi důležité, má za úkol si poradit se všemi informacemi, které dostane. Různě si je třídí, srovnává, na základě toho pak i určuje, jak bude k nám promlouvat. Nedělá to sice tajně, ale zároveň způsobem, který je nutné velmi dobře vypozorovat. Měli bychom být opravdu velmi všímaví.

Vytváří dokonce celé programy (nezapomeneme jedinou vteřinu života, vše je poctivě uloženo, je tedy jasné, s jakým množstvím informací pracovat musí). Tyto programy nás ovlivňují, tvoří vlastně naši osobnost.

Je tedy nasnadě, že přesvědčit tuto část naší mysli, že má dělat něco jiného, než dělá, není snadné. Zároveň ale určitě ne nemožné. Je jen potřeba k ní přistupovat pomalu a hlavně láskyplně, je nakonec naše.

Pak se totiž můžeme postupně přibližovat k jádru, k tomu, čemu říkáme božství. Postupně zjistíme, že lze mít emoce, nechat se jimi na chvíli pohltit, ale nezapomenout, že si nepomůžeme vztekem, zlobou, zoufalstvím. Zjistíme, že vyhrává právě ten klid, kdy umíme tohle všechno sice prožít, ale také následně i pustit. Pozitivně myslet znamená, že najdeme důvod být sám sebou za každých okolností. V tomto bodě je celý Vesmír s námi a do života nemá důvod vpouštět jakékoli další složité zkoušky. Pozitivně myslet se opravdu velmi vyplatí.

https://www.facebook.com/photo?fbid=146855733546615&set=a.102163594682496