POSELSTVÍ SHORA III

17.03.2021

Louskat všechny ty vzkazy, dá někdy dost práce. Tak řeč shora je shodná pro všechny, bez ohledu na to, jakým jazykem, kdo mluví, oni mají jazyk svůj. Ale konečně se podařilo, díky zajímavé meditaci skoro před chvílí.

Tedy první, co se ukázalo jako zásadní, bylo, jak se šikují všichni ti průvodci, andělé. Chodili totiž na požádání. Najednou se v davu rozsvítila bytost a odešla. Něco se ale zlomilo, stalo se tak před pár dny. Celý ten dav se rozzářil a všechny tyto bytosti hromadně odcházeli, za lidmi. Vlastně se tak stále děje, tolik jich je.

Na otázku, proč se tak děje, přišla ale jen další vize, ještě více záhadná. Objevila se chatička, stará a dřevěná chatka, poněkud chatrná. Uvnitř té chatky se najednou objevilo zářící světlo, oslňující. Ta intenzita světla otřásla chatkou. Z té začaly odpadávat postupně jednotlivá prkna. Stabilita dřevěného domku byla čím dál menší, až se zcela zbortil. Světlo se rozlilo do prostoru. Zářilo, bylo intenzivní, nádherně hřejivé, láskyplné. Bylo všude.

Co má výjev znamenat, jsem měla rozklíčovat sama - lámej si trochu hlavu! Nakonec se slitovali a vše vysvětlili.

Průvodci dostali impulz chránit, každého bez rozdílu. Proč? Protože si s naším vlastním světlem mnohdy nevíme rady. Pomáhají nám ho pochopit a pracovat s ním. Může nás totiž dost posunout, ale zároveň i pěkně spálit, pokud nebudeme vědět, co s ním. Záříme zevnitř, jako ta chatka. Světlo uzdravuje, posiluje, pomáhá se napojit na samotné univerzum. Ale ne všichni jsou na takový krok připraveni. Jenže není zbytí, není čas, Vesmír tedy jedná.

Chatka představovala systém. Tou intenzitou prostoru dostal zásah, nekompromisní. Začal se bortit, jednotlivé sektory se hroutí, až se zboří systém celý. Pozorujme toto dění, nebuďme vyděšení, je zastřešeno nejlepší možnou energií.

Kdo bude stále spoléhat, že ho ochrání chatka, bude zklamán, pochopitelně. Některé ty odpadající části mohou dokonce ještě ublížit.

Nespoléhejte na chatku, na systém. Už se jen tváří, že je stabilní, není a nebude. Není síla, která by ho opravila a znovu postavila, už vůbec ne do původního stavu. Zaměřte se na sebe, na svá vlastní světla, na své průvodce. Jsou tady a nikam neodejdou. Budou pomáhat každému bez rozdílu.

Pracujte se svojí vlastní energií, která je nyní mimořádná. Pomáhejte druhým tuto energii uchopit. Můžete ale jen poradit, co dělat, nikdy nikoho nenuťte, nikoho nepřesvědčujte, nenaléhejte. Takovou urputností je možné dokonce ublížit. Toto světlo musí ovládat každý sám.