PODZIMNÍ ROVNODENNOST - MABON

19.09.2022

Dne 23.9. zhruba ve 3:05 minut dorazí Slunce na rovník, nastane podzimní rovnodennost. Z astronomického hlediska se můžeme těšit na den stejně dlouhý jako noc. Slunce vyjde přesně na východě a stejně přesně na západě zapadne.

Keltové slavili důležitý svátek Mabon, svátek sklizně a poděkování Bohyni Země za její dary. Slavili tancem, písněmi a hodováním, připravovali se na temnou polovinu roku. Úroda byla zpracována a uklizena, přicházel čas přežívání, odpočinku a přípravy na další, lepší část roku.

Energie, které jarní rovnodennost rozhýbala, se nyní ustálí a budou chtít řešení. Nikam neodejdou a jejich urputnost rozhodně poznáme. Sice nikam neporostou, ale zároveň se ani nezmenší. Slunce ve Vahách zviditelní jejich ráz a každému dá to, co potřebuje ke svému posunu. Nikdo nebude vynechán.

Je sice velmi pohodlné zůstávat v tom, co známe, často celý život. Sice víme, že k žití to již moc není, ale s dodávanými informacemi, i když zkreslenými nebo zcela nesmyslnými, se umíme ztotožnit a dokonce v nich sladce usínat na vavřínech. Dění kolem nás ale začalo křičet, ten křik sílil a nyní se ve stejné intenzitě rozlehne všude po okolí. Protože se bude ozývat bez přestávky, bude mít tendence vzbudit z tvrdého snu a donutí se dívat do bílého dne.

Tato rovnodennost je ve své podstatě naprosto ojedinělá tím, co přináší. Vše, co se v minulých dnech rozvířilo, bude vířit dál, až nás zcela vcucne do přímého dění. Všechno to dění právě vyvrcholilo a je otázkou krátkého času, než se obraz poskládá i pro ty naprosto slepé a hluché. Dává tušit ty největší věci a události.

Štěstí přeje připraveným v tomto čase o to více. I když i ti připravení nebudou nejspíše nachystáni na vše, nepřipravení mohou začít časy, které je připraví o naprostou většinu toho, v co věřili. Přesto je stále potřeba myslet na to, že nic z toho se neděje proti člověku. Jen někteří promarnili poslední čas si na své bytí a člověčenství rozpomenout.

Budeme konfrontováni s planetou. Gaia s Všehomírem už nikoho školit nebudou, ani ukazovat cestu. Budeme ji před sebou jasně vidět, bez ohledu na to, zda se nám líbí či ne. Budeme konfrontováni s tím, zda jsme již přeladili na jinou úroveň bytí. Už nám nikdo neukáže jak, ale vyvstane před námi jasná otázka, zda jsme pochopili a přeladili.

Pro někoho možná zlé a nekompromisní jednání toho, čemu říkáme světelné síly, daly ale času dostatek. Více ho jednoduše není. Přesto všechno ve své laskavosti stále nechávají na výběr a stále berou každou odpověď a každé rozpoložení. Nikoho nesoudí. Jsou dokonce ochotné pomáhat dál, do posledního dechu. Nemají ale žádnou masku. Nemohou se tedy nikomu zjevit v celé kráse, protože už se dávno ukázaly. My buď vidíme, nebo alespoň tušíme, nebo prostě ne.

Je více než důležité se konečně naladit na lásku, klid a porozumění. Není potřeba smutnit nad starými časy, nemusíme se bát. Nadcházející bouří pak můžeme projít bez naprostých problémů, dokonce s radostí nad vším, co přináší. Pročistí ovzduší a až poklidíme spadané větve, zjistíme, jak krásné prostředí nás obklopuje.

RITUÁLY K PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI

Naši předci věřili, že v tomto čase jsou Bohové nejvíce nakloněni. Darovali úrodu a zajistili na celou zimu. Bylo jim také potřeba náležitě poděkovat.

Vezměte ovoce, je spojováno se sklizní, hojností a plodností - jablka (symbolizují Slunce, lásku, nesmrtelnost, je považováno za ovoce Bohů), hrušky (symbolizují dech, vzduch, lásku), švestky (symbolizují život, mládí, radost), granátové jablko (symbolizuje hojnost, pospolitost, spojenectví, plodnost), hrozny (symbolizují životodárnou krev, zdroj života, světlo). Nemusí být nutně všechno, stačí i jeden druh. Zaneste je do přírody a poskládejte plody na zem. Poděkujte za dar, hojnost a slibte, že zemi tyto dary vrátíte, například tím, že vysadíte strom, nebo vyčistíte studánku, jakýmkoli dalším počinem. Ovoce pak posbírejte a doma zpracujte, nebo darujte zvířatům.

Uctěte předky. Navštivte rodiče, prarodiče, poděkujte jim za to, že jsou. Je čas usmíření, budeme se navzájem potřebovat. Tento počin je důležitý i tam, kde si s předky nerozumíte. Buďte pokorní a vstřícní. Podarujte je plody (ovocem). Pokud nebudete mít zpětnou vazbu, s pokorou zase odejděte, udělali jste v rámci vstřícnosti naprosto vše. Vaše duše bude čistá a smířená. Vzpomeňte s úctou na ty, kteří tu již nejsou, zapalte jim svíci.

Nasbírejte to, co dala příroda. Sbírejte šišky, bukvice, kaštany, bylinky. Dejte do ošatky a ozdobte listy dubu a buku, březovou kůrou. Vezměte si jen malé množství a poděkujte. V den novoluní odevzdejte zpět zemi a zvířatům to, co nespotřebujete. Kaštany můžete uchovat v plátěném sáčku pod polštářem, poskytují mocnou ochranu před zlými silami a nemocemi.

Buďte laskaví a láskyplní. Nejen o rovnodennosti. Zbavte se zbytečného strachu mezi stromy, nabijte se jejich energií. Poděkujte za život, za to, že jste součástí mimořádného dění. Rozdávejte světlo všude tam, kde není, nebo je ho málo.

S láskou Naďa