Ostara - jarní rovnodennost

06.01.2020

21 - 22. března ( letos 20. března ) nás čeká jarní rovnodennost, svátek Ostara. Den se rovná noci, je stejně dlouhý, jako noc. Svátek se slaví od nepaměti, probouzí se příroda, odchází zima a nedostatek, vše bují a kvete.

Zima dostává podobu smrtky, která se spaluje a oslavuje se slunce a život. Symbolikou těchto svátků jsou hlavně vajíčka, dále voda, semena, napučené větve, převážně "kočičky" - větvičky jívy. Bohyně překypuje energií a Bůh dospívá, uchází se o Bohyni.

Po prvním úplňku se slaví Velikonoce - dříve červené nebo veliké noci. Ježíš vstal z mrtvých a započal nový život.

Ostara je skvělým dnem k různým rituálům. Mágové tento den ctí a slaví bujaře, vše roste a sílí.

Jarní čarování

Věštění z vajíček

Vejce podržíme v ruce, nejlépe v levé. Držíme v dlani a přemýšlíme, co bychom chtěli, aby se změnilo. Poté vejce rozklepneme a oddělíme žloutek od bílku. Dáme vařit vodu, kam na malou chvilku, než se vajíčko srazí, vložíme nejprve žloutek a pak bílek. Z následných tvarů pak můžeme vyčíst, zda se nám naše sny splní.

Takto ošetřené vajíčko v dlani, kdy si přejeme cokoliv, vložíme do vody a necháme uvařit. Pak sníme. Pokud nikde neuděláme chybu, máme zaručeno, že se nám naše přání splní.

Čarovné kočičky

Větve kočiček se zapichovaly na kraj pole nebo záhonů, aby byla dobrá úroda. V tento den to byla jediná činnost. Jinak se nesmělo se zemí pracovat ani se jí dotýkat.

Magické semínko

Semínko trávy podržíme v ruce a přejeme si přání. Poté semínko zasadíme. Podle toho, jak nám semínko vzejde máme možnost zjistit, zda se nám naše přání splní.

Magická očista

Staré musí pryč, aby mohlo přijít nové. Zbavte se starého šatstva a pořiďte si nějaké nové kousky, které oblékejte na tento svátek. Světnici vymeťte větvemi jívy ( dobře poslouží i obyčejné koště ). Prach a nečistoty, které vymetete pak dejte na lopatku a udělejte nad smetím křížek. Smetí pak vložte do země ( udělejte jamku, kam se smetí vsype a zahrabe ). Otevřete všechna okna, aby mohl do stavení proudit nový vzduch a starý mohl odejít.

Rituál svící

Zajistěte si zelenou, černou a bílou svíci. V pravé poledne zapalte nejprve černou svíci. Až je plamen v plné síle, zapalte svíci bílou a až i tady bude hořet plamen silně, zapalte svíci zelenou. S černou svící odchází to staré a zlé, s bílou se pak stabilizují okolní energie a se zelenou bude mít šanci vše nové a začínající.

Při zapalování myslete na to, co chcete, aby odešlo - černá svíce, co chcete, aby zůstalo - bílá svíce a co chcete, aby rostlo - zelená svíce.

Svíce nechte na bezpečném místě dohořet nebo zhaste zhášedlem. Nesfoukávejte.