NOVOLUNÍ V RYBÁCH - SVĚT V POHYBU

02.03.2022

Dne 2.3. v 18:34 nastává silné novoluní pod vládou Ryb. Vnáší do všeho současného dění jistou dynamiku, která ale nemusí být vždy jen na škodu. Události kolem nás jen budou jasně viditelné, nebo se zcela jasně zviditelňovat budou.

Energie, kterou Ryby podpoří, bude tvořivá a silně motivující. Zároveň ale podpoří i emoce, i ty které tak pozitivní nejsou. Může tedy dojít k výraznému zviditelnění toho, jak na tom momentálně jsme. Emoce jsou pro Ryby obecně typické. Často si s nimi samy rady zcela nevědí.

Ocitli jsme se v nesnadném období, ale měli bychom nyní dobře sledovat, co z toho všeho s námi rezonuje. Ryba dá na zlatém podnose vše, co se nabízí, o prožitky všeho druhu nebude nouze. Pokládejme si tedy stále otázky především v případě, že nás ovládnou chmury a strach. Je tam přece jen nejvíce odpovědí ve smyslu, na co bychom se měli zaměřit prioritně, s čím opravdu intenzivně pracovat.

Otevřením portálu 12.2., který zcela ovládl Vodnář, se dalo do pohybu vše, co nečinně stálo, nebo se posouvalo vpřed příliš pomalu. Ryba nám nic neusnadní a nechá nás projít emotivně vším, co se hýbe. Karma planety se ale naplnila a vstupujeme do nového věku. Je potřeba vytvořit nové podmínky. Nebude to snadné období pro nikoho, kdo stále čeká na záchranu a spoléhá, že někdo něco zařídí.

Dostává se nám jasného sdělení, že teď už je vše na nás samotných. Nikdo nám nepomůže. Je tedy i na nás, zda vstoupíme do nového prostředí zničení, nebo natěšení na nové časy. Můžeme si stěžovat, nebo se sebou pracovat. Emoce nelze popírat, ani je potlačovat, je potřeba s nimi hovořit. Jsou nakonec naše, my je tedy také můžeme krotit a nenechat je nás ovládat.

Ryba je citlivá a důležité jsou pro ni dobré vztahy. Každý problém, především mezi blízkými, se jí silně dotýká a prožívá jej. Jenže tohle nám nepomůže. Vše je nakonec o lásce a s láskou bychom se měli naučit odpouštět vše, co nám v minulosti ublížilo. Odpuštění bude důležité, máme jedinečnou možnost v sobě rozpustit nejednu bolest, která nás tíží. S lehkostí pak můžeme vykročit na další cestu. Odpuštění je nakonec počin důležitý hlavně pro nás, nikoli pro jiné osoby.

Ryba je velmi soucitná. Umí prožít i další osudy, nemá nejmenší problémy se napojit na bolavé nitro kohokoli. Jasně sděluje, že znovu rozdělený národ nikam nevede, nic neřeší. Měli bychom se naučit navzájem podporovat, ctít názory druhých, umět se podělit. Budeme se brzy velmi potřebovat, dokonce možná více než kdy jindy. Ryba jednoduše učí být skutečným člověkem.

Tarotovou kartou pro novoluní v Rybách je šest holí. Znamená úspěch a tedy otevřenou bránu ke všemu, za čím si jdeme. Jedná se ale o cestu, která je podpořena srdcem. Pokud je totiž naše cesta skutečně čistá a nepřekračujeme ty, kteří jinak myslí, můžeme se těšit na úspěch dlouhodobý, ze kterého lze dokonce později i těžit další úspěchy. V opačném případě si ho moc neužijeme a jen spláčeme nad výdělkem.

MEDITACE NA CELKOVÉ ZKLIDNĚNÍ

Nyní budete určitě nejednou konfrontováni s tím, zda si dokážete udržet vnitřní klid a vyrovnanost. Nebojte se toho, co vám vaše mysl nyní nabídne. Nechte ji, nebojujte s ní, mysl stejně vyhraje vždy, když budete její snahu o cokoli zahánět. Je potřeba si z ní udělat přítele.

Tuto meditaci můžete podpořit svíčkou, nejlépe zlatou nebo bílou. Také kamenem, například křišťálem, skvělý je vltavín, pokud jej máte. Není ale potřeba ani jedno. Meditaci můžete opakovat denně, kdykoli budete mít prostor.

V den novoluní si na nerušeném místě udělejte pohodlí. Vytvořte si přítmí, aby vás nic nerušilo. Zavřete si oči a dýchejte, pravidelně, do břicha. Až budete uvolnění, zaměřte se na mysl. Nechte ji, ať pracuje. Vyšlete k ní tu největší možnou lásku, pokoru. Poděkujte jí za vše, co dělá, řekněte jí, jak moc jí milujete. Nechte ji dál pracovat, bez toho aniž byste do tohoto procesu jakkoli zasahovali. Myšlenky budou proudit, bez toho aniž by se snažily rozehrát jakýkoli příběh. Ve chvíli, kdy se mysl zastaví a bude se chtít čímkoli více zabývat, opět jí poděkujte a vyšlete lásku. Tomuto procesu dejte alespoň pár minut. Pak se přesuňte k srdci, všimněte si, jak bije. Vyšlete k němu velkou lásku a pokoru. Poděkujte za jeho práci a řekněte mu, jak moc ho milujete. Opět si dejte chvíli času. Pak požádejte mozek a srdce, aby se spojily. Zkuste si představit, jak se objímají, jak se navzájem podporují. Opět dejte procesu nějakou chvíli. Otevřete oči a nechte zážitek doznít.

Pokud použijete k meditaci svíci a kámen, zhasněte svíci zhášedlem, nebo nechte dohořet, klidně i další večery. Kámen přitiskněte na chvíli k hrudníku. Noste ho u sebe, nebo dejte pod svůj polštář.