NOVOLUNÍ - CESTA DO NITRA SRDCE

15.08.2023

Dne 16. srpna v 11:37 nastává novoluní pod znamením Lva. Ohnivé znamení, kterému vládne Slunce, patří mezi ty více dominantní, které se má také snahu takto projevit.

Lev je vůdce, má zcela přirozenou autoritu. Ukáže směr, koho bychom měli následovat. Každý, kdo chce vést celé davy a nebude mít tuto výbavu, bude nejen ignorován a opomíjen, může se dokonce stát terčem posměchu. Čeká nás tedy zajímavé období, kdy se projeví naplno potenciál těch, jejichž snahou je uplatňovat moc. Velmi se zviditelní, jak schopný kdo je a jaké má skutečně úmysly.

Majestátní Lev rád dává na odiv svůj potenciál, rád se pochlubí svými úspěchy, nerad se smiřuje s nízkým hodnocením. Můžeme se tedy více zaobírat tím, zda máme dostatečné ocenění od druhých, ale měli bychom si cenit spíše sebe sama. Stále platí, že pozornost, kterou jsme dosud dávali směrem ven, je nyní potřeba zacílit směrem dovnitř. Sledovat, kdo nás obdivuje a má pro nás slova uznání, může přinést nejen zklamání, ale také tím ztratíme velkou dávku energie.

Lev umí vycházet s lidmi, je to dáno jeho přirozeným vystupováním a schopností nacítit se druhého člověka. Měli bychom využít tento čas na učení, jak komunikovat, aniž by nás ovládala křeč či nejistota. Znamená to, více si věřit, umět si stát za svými názory, bez toho aniž bychom za ně do krve bojovali. Za naším jednáním by měla být přirozenost.

Energický Lev si může svým způsobem dovolit jít do akce, kterou nemusí mít ani nijak zvlášť promyšlenou, jeho výsadou je, že se umí celkem rychle orientovat. Můžeme být prozkoušeni, zda jsme schopni využít intuice a citu a umět si poradit i tam, kde nejsme na své domovské půdě a je navíc potřeba improvizovat. Necítíme-li se na takové akce, měli bychom se tedy zatím zdržet.

Lev snadno navazuje známosti, sbírá nové kontakty, je vstřícný každému, kdo mu naslouchá. Máme jedinečnou možnost se obklopit těmi správnými lidmi. Těmi, kteří nám mohou něco dát, jsou na stejné vlně, mají stejné myšlení. Neměli bychom být ale příliš jednostranní, můžeme získat mnoho znalostí a nových témat i tam, kde zcela nesouzníme.

Lev jednoduše energií nešetří, nemusí. Ukáže nám svou sílu v celé jeho kráse. Ukáže, kam patříme, co je naším úkolem, kde máme rezervy, kam se máme ubírat. Neopomine vůbec nic. Lev letošní má obrovskou sílu a není vůbec náhodné, že právě v tomto roce. Je vpasován mezi silné úplňky, i svou bránu vyšperkoval tentokrát do naprosté dokonalosti. Je nutné si jeho období nejen užít, ale také využít celý jeho potenciál.

BRÁNA DO NITRA DUŠÍ

Příliš se upínáme na to, co se nám nelíbí, s čím nesouzníme. Máme snahu neustále soudit a odsuzovat vlivy zvenčí místo toho, abychom se konečně začali zaobírat sami sebou. Jenže bez naprostého poznání sebe sama, nemůžeme zbytek roku ustát bez problémů a časy další bez pláče.

Je nutná práce všude tam, kde jsme ještě pracovat buď nezačali, nebo máme tuto práci rozdělanou. Je potřeba konečně opustit dění, pokud se nám nelíbí. Každá snaha o zvrat k negacím, je stejně odsouzena dopředu k zániku. Nemusíme se tedy snažit rozpoutávat války s tím, co vnímáme jako špatné nebo dokonce zlé.

Je určitě potřeba jasně říci, že nesouzníme. Tím by ale naše snaha měla skončit. Pak už bychom měli jít jen dál po cestě, se kterou jsme ztotožněni. Rozčilování, napadání, neustálé hledání viníků a ukazování na zkorumpované lumpy, vede jen ke zborcení vlastního nitra. Nic víc nezískáme. Mnohem více jsme schopni udělat, pokud se jen otočíme a ukážeme tím jasně, že nechceme a nebudeme spřízněnými dušemi s ničím, co nechceme.

Dobré síly stále pracují, jinak to už ani nebude. Jejich činnost je stále intenzivnější a nehodlají přestat. Mají za úkol nám pomáhat na cestě do nových časů. Těch časů, kde zlo nemá místo. Naším úkolem je zase jen, odstranit zlo i ze svých srdcí a neustále ho nahrazovat láskou všude tam, kde není. Je o nás postaráno, nemusíme se bát.

S láskou Naďa