Magie vody

06.01.2020

Magie vody

Voda jako jeden z živlů má obrovskou sílu. Voda dýchá, myslí, koná. Jsou v ní uloženy informace, které lze měnit, což by se ale mělo provádět velmi opatrně. Jako každá magie, má i magie vody svá jasná a daná pravidla, které by neměla být porušována. Živel vody je, a vždy bude silnější než člověk a aby naučil vodu "sloužit", je nutné k ní přistupovat s pokorou a láskou.

Základní vlastností vody je vztahovačnost, voda se přizpůsobuje daným podmínkám, aby mohla konat. Je nutné vědět, že vodu si nelze podmanit, ale lze ji přimět, aby nám pomáhala a dávala ze sebe jen to nejlepší.

Vodu můžeme magnetizovat - předávat do ní informace a energii, která pomůže vykonat právě to, co chceme. Voda může posilovat, odplavovat, čistit, nebo dávat život.

Jakým způsobem voda pracuje, lze zjistit jednoduchým pokusem. Vezmeme dvě sklenice, které naplníme vodou. Postavíme je před sebe a jednu sklenici pak vezmeme do rukou. Objímáme ji oběma rukama, zavřeme oči a vizualizujeme - představujeme si, pokud možno velmi silně. Jdeme s prázdnou sklenicí voňavým lesem ke studánce. Stále ji držíme oběma rukama. Přijdeme ke studánce, která je naprosto čistá, voda křišťálová, kolem kapradí, lesní plody, kdy některé napadají do studánky. Obřadně naplníme sklenici vodou ze studánky, která chutná naprosto skvěle, ovoněná a také mírně ochucená ovocem, které do studánky napadalo. Otevřeme oči a této vody se pomalu napijeme, vodu si řádně vychutnáme. Pak se napijte vody druhé, která stojí celou dobu před vámi. Zaznamenáme velký rozdíl v chuti vody.

Do vody lze takto vložit jakékoliv informace.

Živá voda

Připravíme si sklenici, která je čirá, nebroušená. Naplníme ji vodou. Sklenici pak vezmeme do obou rukou, kdy levá dlaň přidržuje dno sklenice a pravá sklenici objímá. Vizualizujeme si, jak do sklenice proudí naše vitalita a síla, to nejlepší, co v sobě máme. Takto "magnetizujeme" vodu zhruba pět minut.

Takovou vodou můžeme například zalévat květiny. Zkuste některé rostliny zalévat vodou živou a některé vodou obyčejnou z kohoutku. Brzy uvidíte rozdíl v tom, jak rostliny mohutní a také rychleji rostou.

Odplavování zlého a špatného

Soustředíme se v klidu na to, čeho bychom se chtěli zbavit. Se zavřenýma očima si představíme vše, co bychom chtěli z našeho života odstranit. Pak pustíme vodu z kohoutku, vložíme pod tekoucí ruku dlaně a vizualizujeme velmi intenzivně, jak odtéká a splachuje se vše, co bychom chtěli odstranit. Ruce pod vodou obracíme a stále ( zhruba pět minut ) vizualizujeme. Cvičení opakujeme do té doby, než zaznamenáme úspěch.

Omlazování vodou

Do umyvadla napustíme vodu. Poté do ní vložíme dlaně a vizualizujeme, jak do ní proudí opět vše to nejlepší z nás, vitalita, síla, zdraví ( zhruba pět minut ). Pro umocnění rituálu můžeme použít špetku boraxu, který dáme do vody. Pak do ní vložíme obličej a pohybujeme jím ze strany na stranu, nahoru a dolů. Pomalu a opatrně. Soustředíme se přitom na myšlenku, jak voda dodává našemu obličeji zářivý vzhled. Po pár vteřinách opakujeme 7x za sebou. Poté obličej opatrně osušíme. Výsledkem budeme jistě překvapeni.