Magie a magické úkony

06.01.2020

Magie a magické úkony

Magie se odpradávna využívala k tomu, aby si lidé pomohli v různých situacích. V dávných dobách se magické úkony používaly prakticky ke všemu. K léčení, k úspěšnému lovu, k nastavení příslušného počasí, k úspěchu prostě obecně.

Mágové ke svému počínání využívají sílu energie, pracují s ní. Pokoušejí se ji přimět, aby pracovala tak, jak oni chtějí. Vzývají se bohové i živly. Pracuje se jen a pouze s přírodními materiály.

Málokdo však ví, že každá myšlenka, každý úkon, který vykonáme, je vlastně svým způsobem magie. V naprosté většině tak vykonáváme dnes a denně magické úkony, aniž bychom to vůbe tušili. Rozdíl v magii cílené je jen ten, že mág se soustředí právě na určitou věc.

V povědomí máme hlavně magii bílou a černou. Dále pak může být ale například šedá. Magie je ale jen jedna. Pouze interpretace mága se může lišit. Magií lze jak pomoci, tak i velmi ublížit, nebo dokonce zabít.

Každý mág by měl tedy ctít jistý kodex a v rámci magických úkonů neubližovat. Provozování cílené magie je práce s tou nejsilnější mocností, která existuje. Proto i přístup k magii by měl být skutečně nejen promyšlený, ala každý mág by měl disponovat tou nejlepší ochranou.