LVÍ VLÁDA

19.07.2023

Od 23.7. přebírá vládu Lev. Ohnivý král zvířat každoročně zakřičí a ukáže svou sílu, letos je ale jeho energie zcela mimořádná. Než předá žezlo 22.8. zemské Panně, zanechá po sobě viditelnou stopu.

Propustí z vnitřního vězení, dá ochutnat volnost a nechá nás vybrat, zda volní chceme skutečně být, nebo je pro nás vnitřní vězení pohodlnější. Jenže pokud se jednou rozhodneme, může se stát, že další možnost měnit názor už nepřijde. Volit bychom tedy měli pečlivě.

Ukáže sílu duše a srdce. Nahlédnutí do každého koutu sídla duše může překvapit, dokonce i trochu zabolet. Ale jen tak jsme schopni s ní navázat trvalý kontakt a naslouchat jí. Duše k nám pak bude promlouvat jasně a zřetelně, vyjeví vše, co potřebujeme vědět k další cestě životem. Jen ona totiž zná budoucnost a ví tedy, kam nás skutečně vede

To všechno otevře mnoho témat každého jedince, ale také dodá sílu se popasovat se vším, co ještě zpracované nemáme. Budeme v tom podpořeni nejen sílou a klidem bytosti, která je právem obdivována, ale také prvkem ohně, který kromě mohutné energie umí otevřít i brány nad rámec toho, co běžně vidíme.

Pomalu stoupající Sírius, než dosáhne svého vrcholu a zazáří nad Velkou pyramidou v Gíze, posílá další energii a pomáhá v probuzení. Proběhne všude, bez ohledu na to, jak daleko jsme. Můžeme tedy potkávat bytosti nadšené, ale také zkroušené tím, co uvidí. Překvapit mohou i velmi blízcí lidé, reakce mohou být různorodé. Měli bychom ale umět zachovat klid.

Během srpna nás navíc čekají hned dva úplňky. Nebudeme sami, máme mnoho podpory ve všem, co k nám přichází. A nebude toho skutečně málo. Cesta je ale jen dopředu, vládnoucí energie nás vpřed posouvají svou vlastní silou, protože na složité učení už není čas. Toho nám bylo dopřáno dost.

Záležet bude už jen na tom, jak vše uchopíme a jak se budeme stavět ke všemu, co nás na této cestě čeká. Nová země očekává také nové lidstvo s novým myšlením. Zdroj má s námi jen ty nejlepší úmysly, měli bychom mu tedy zcela důvěřovat.

S láskou Naďa