LVÍ BRÁNA

04.08.2022

Dne 8.8. vrcholí energie Lví brány, která se tímto i naplno otevírá. Země, Slunce a Sírius se v tento den vyrovnají a otevře se portál, který aktivuje Velkou pyramidu v Gíze. Osmičky se položí do tvaru nekonečno a čas se na chvíli zastaví.

Energie půlky roků 2021 a 2022 se ustálí a uklidní. Neznamená to ale, že se rozhostí klid v duších lidí, jen bude jasně dané a také viditelné, co nás skutečně obklopuje a s čím máme pracovat. Laskavý vesmír se silným lvem na zlatém podnose dodají lidem velmi důležité sdělení.

Všehomíro naskytne úžasný pohled všem bez rozdílu. Dovolí v tento den nahlédnout i tam, kam se běžně nedíváme, nebo ani netušíme, že se podívat můžeme. Usnadní nám tím práci se vším, především se sebou. Odpoví nejednu otázku, rád sdělí cokoli potřebné. Vše je podpořeno ochranou a tou nejčistší energií roku s božským číslem.

Lev se postará, abychom se chopili práce. Nenechá nás odpočinout a rozdmýchá v nás vše, co s nastolenou energií nesouzní. Jeho letošní síla je skutečně obrovská a zcela nekompromisní. Lev ví totiž velmi dobře, že do dalších časů nelze vstoupit s tím, co není v harmonii s Gaiou.

Naše těla pod náporem světla z vesmíru projdou další aktivací DNA. Měli bychom se připravit na proces, který pocítíme bez rozdílu a který pohlazením zrovna nebude. Je ale důležitý a ustojí ho všichni, kdo ho pochopí a nebudou s ním bojovat. Všichni, kdo si s těly rozumí a mluví s nimi. Úplně všichni, kdo pochopili dobu a vše, co přináší.

Vesmírná událost, která se opakuje každoročně, je letos zcela mimořádná. Gaia prošla transformací, kterou již ukončila. Stále dává možnost sdílet tento proces a stále je připravena pomoci každému, kdo chce přejít k ní. Nebude se ale dál zdržovat nikým, kdo se rozhodl ve starých energiích zůstat, přestože již postupně zanikají a životaschopné nebudou.

Pro někoho náročná, možná dokonce zlá doba ale nemá nikoho poškodit. Jen připomenout, že čas již žádný není. Jsme již nějakou dobu v procesu, který má přinést zlaté časy. Dění nabývá dále na síle a rychlosti, abychom mohli konečně splynout v jedno.

Přijměme tedy všechno dění s pokorou a klidem, více odpočívejme. Sledujme především sebe. Zaměřením se na svoje nitro, práci velmi usnadní. Procesy kolem nás nebudou zbytečně rozptylovat a dostane se nám možnosti se dokonale soustředit. Každá revoluční doba nakonec vyžaduje ztotožnit se změnami, které přináší.

MEDITACE KE LVÍ BRÁNĚ

V den Lví brány jděte do přírody. Právě ona dodává nyní potřebnou sílu, je ochotna nás zcela obejmout a předat vše, co má. Najděte si klidné místo, nejlépe mezi stromy. Na tomto místě se usaďte, můžete i stát a vyčistěte mysl, chvíli meditujte.

Zdvihněte ruce k nebi a požádejte Slunce i Síria o součinnost, poděkujte. Pak se dotkněte země a požádejte o podporu, poděkujte. Chvíli vyčkejte, ruce zkřižte na prsou a dlaně přiložte na srdce. Pak požádejte o možnost projít současnými procesy s jejich silou a podporou (podporu sice máte stálou, ale tímto ji směřujete přímo k sobě). Slibte, že každé téma, které se vám otevře, nebudete odmítat a budete na sobě pracovat. Dobře pozorujte, co se bude odehrávat. Mohou se objevit i emoce, které byste neměli potlačovat, vše beze strachu přijměte. Po skončení meditace poděkujte Slunci, Síriu i Zemi.

Můžete tento den žádat o vše, co je s energiemi Lví brány spojeno. Můžete se setkat se svým strážným andělem, podpořit činnost třetího oka, posílit čakry, hlavně čakru srdeční. Skvěle vyladit energie mysli a srdce v jednu. Můžete jednoduše nahlédnout do jiných světů.

S láskou Naďa