LVÍ BRÁNA S POSELSTVÍM

10.07.2023

Lví brána se začíná otevírat 26.7. a zavírá se 12.8. K jejímu vrcholu dochází 8.8. Země, Slunce a Sírius se vyrovnají a energie tohoto počinu aktivuje Velkou pyramidu v Gíze. Každoroční divadlo otevírá světy, prolnou se a my se tak na chvíli ocitáme v nekonečném prostoru, kdy můžeme nahlédnout do jiných světů bez jakéhokoliv úsilí.

Jenže přesně tohle máme už za sebou. Mimořádně se událost, kterou očekáváme v průběhu léta, vytvořila již během jara. Letošní Novoluní v Beranu, podpořené vzácným zatměním Slunce, světy otevřelo naplno. Zatímco se Lví brána vždy zcela uzavře, my jsme v tomto procesu od jara stále, k žádnému uzavření dosud nedošlo. Možná ani nedojde. Očekávání letošní Lví brány, co s sebou skutečně přinese, bylo na pořadu dne.

Průvodci mě nechali chvíli tápat. Odpovědi nepřicházely. Rozmluvili se úplně sami najednou během víkendu. Proud informací byl tentokrát zcela zřetelný a naprosto úžasný. I když opět platí, že ne pro každého. Měli bychom očekávat čas, který se dá také nazvat, jako vrchol úklidu.

Aby bylo jasné, co překáží, co je potřeba odstranit, aby mohlo uvolnit místo fungujícímu, musí být viditelné. I když k tomu už dochází nějakou dobu a jsme zvyklí přijímat šokující pravdu, tentokrát budeme překvapeni mnohonásobně víc. Trochu s podtextem – něco nějak vypadá a doopravdy je.

Zažijeme mnoho zklamání, ale také mnoho radosti. Obě emoce se budou během průběhu Lví brány střídat a sílit s tím, jak se kolem nás ve stejném duchu rozběhne dění. Měli bychom být připraveni na vše. Nic není nemožné a přihodit se může úplně všechno.

Máme očekávat událost, která ovlivní světové dění. Ovlivní ale hlavně každého z nás. Začneme vidět svět jinýma očima a bude zcela jasné, úplně každému, že jsme vkročili do nové etapy bytí. K tomuto sdělení přesnější informace nejsou, ale život je nakonec jedno velké překvapení.

Můžeme se tedy připravit na události, které nás mohou překvapit a šokovat. Měli bychom ale tím spíše zůstat ve svém středu. Očekává se od nás, že budeme sledovat dění, ale nenecháme se vtáhnout do ničeho, co nám nepřísluší soudit či ovlivňovat. Silné energie v těchto dnech nebudou vybírat. Prostě budou proudit, zviditelňovat a odklízet.

Skládáme všichni náročnou zkoušku z toho, jak klidní a silní jsme. Jestli jsme pochopili. Zda umíme používat srdce a věříme v síly, na které si nemůžeme sáhnout. Hlavně ale z toho, jak dobře jsme schopni vidět a slyšet. Je čas si udělat pohodlí, vesmírné divadlo za chvíli začíná. Lví síla se pomalu probouzí.

S láskou Naďa