LETNÍ SLUNOVRAT - NÁVRAT BOHŮ

16.06.2021

Na návrat léta se můžeme těšit 21.6.2021 v 5:31 hodin. Keltové tento den nazývali Litha. Slunce se nachází na obratníku Raka a nad severní polokoulí zavládne léto. Přichází nejdelší den roku a nejkratší noc.

Máme za sebou nespočet náročných dní, od začátku roku se čistíme, procházíme transformací jak na světové, tak osobní úrovni. Nyní nastává odpočinek, nadechnutí a příprava na dočišťování. Proto bychom měli odpočívat aktivně při práci především na sobě. Dočišťovací proces s sebou ještě jistá úskalí nese, hlavně pro ty nepřipravené.

Díky zatměním, která od začátku roku proběhla, tedy poměrně nedávno, mohou někteří stále pociťovat dozvuky dění. Promítají se jak na fyzické, tak duchovní úrovni. V den letního slunovratu máme jedinečnou možnost sladit obě roviny bytí do naprosté rovnováhy.

V tarotu je pod číslem 21 karta Svět. Znamená rozlet, možnosti, příležitosti a dění, které může hodně překvapit. Vesmír je nám nakloněn. Zároveň ale nechává volbu na nás, nikoho nikam nenutí. Tyto příležitosti tedy musíme akceptovat, přijmout a také si za tím vším intenzivně jít.

Den jako takový bude pod vibrací čísla 5, tedy karty Velekněze (Hierofant). Nazývána je také Božím okem. Znamená nejpříznivější věci a záležitosti, situace. Dohled vyšších sil a vedení. To nejspolehlivější spojení s Vesmírem jako takovým.

Měli bychom tedy vědět, co chceme, dát na své srdce a pak si za tím jít. Nechat na chvíli rozum a vykřičníky v něm stranou. Strachy a obavy nás nikam neposunou, jen zabrání možná těm nejúžasnějším začátkům a ještě lepším pokračováním.

Slunce je na samotném vrcholu, má tu největší sílu. Jeho moc je nedozírná. Otevírá bránu našeho nitra, uzdravuje, dodává energii a životodárný vitamín. Příroda je mu vděčná a jde mu vstříc. Měli bychom jít i my.

RITUÁLY NA LETNÍ SLUNOVRAT

Doznívá minulost, emoce, bolesti a strasti. Vystavte se tento den Slunci. V pravé poledne běžte do přírody, nejlépe tam, kde jsou hlavně listnaté stromy. Zavřete oči, ruce zvedněte do výšky a vykřičte se ze všeho, co vás trápí. Požádejte stromy, aby vyslaly vaše bolesti Slunci přes své koruny. To je spálí na uhel. Poděkujte.

Podobný rituál je možné provést i s vodou. Až se začne šeřit, běžte k vodní ploše, musí být ale přírodní. Ponořte se zcela do vody, představte si, jak všechny strasti a bolesti odplouvají, voda je odnáší pryč. Poděkujte.

Pokud máte jakýkoli zdravotní problém, vyhledejte si, jaká bylinka nebo bylinky pomáhají. V tento den natrhané mají největší moc léčit a uzdravovat. Na slunci je pak usušte. Než budete bylinky sbírat, dovolte se, za tyto dary pak také poděkujte. Pokud totiž přidáte pokoru, je výsledný efekt umocněný.

Natrhejte luční kvítí, nejlépe devatero druhů. Dejte do vázy. Obstarejte si čtyři svíce zlatou (představuje slunce), zelenou (představuje zemi), modrou (představuje vzduch) a červenou (představuje oheň). Svíce dejte kolem květů a postupně zapalte, je jedno v jakém pořadí. Pak k jednotlivým svícím promluvte se spjatýma rukama jako k modlitbě. Poděkujte jednotlivým živlům za jejich práci a dary. Slibte, že je budete ctít a mít ve svém srdci. Svíce nechte dohořet, nebo pak následující večery. Nakloníte si tak Bohy všech živlů, budou vám pomáhat v těžkých chvílích.