Krvavý měsíc

08.01.2020

Krvavý Měsíc je úkaz, který může nastat pouze při úplňku. Jedná se o zatmění Měsíce, kdy sluneční světlo zvláštním způsobem Měsíc osvítí. Protože se paprsky lámou v zemské atmosféře, dostává se Měsíci zvláštní načervenalé barvy. Vypadá jak zalitý krví.

V letošním roce nás na tento jev čeká ještě několik zvláštních shod, které dávají tušit změnám měnící svět jako takový. Obáváme se sice nejhoršího, pravdou však je, že 28. září, tedy den, na který krvavý Měsíc připadá, má dát lidem ten nejjasnější důkaz, že nic už nebude takové, jako bývalo.

Letošní rok je velmi zvláštní, má nás ubezpečit ve všech směrech, že musíme napravovat svoji karmu, své poslání, svůj vlastní důvod, proč jsme se narodili. Lidstvo se dostalo do útlumu, kdy osud není důležitý, podstatné jsou zcela jiné věci. Příroda, s ní spojený osud, nás přestaly zajímat, staráme se jen o to, jakým způsobem co nejrychleji a nejefektivněji žít, pokud možno v co největším blahobytu.

Čím dál více budeme ale směřováni k tomu, začít přesně tam, kam jsme se narodili. Na Zemi, která nás má znovu naučit tomu, co jsme postupně zapomněli, přestože naše vybavení a nastavení bylo dané. Opět tedy změnit priority a postarat se, abychom odcházeli z tohoto světa naprosto čistí, bez poskrvny.

Obávaný kravý Měsíc, který mimochodem přichází v letošním roce již podruhé, stejně, jako tomu bylo v roce minulém, a jedná se tak o mimořádně vzácný úkaz, je jen jednou z mála ukázek, ale hlavně sdělením lidstvu, že je potřeba vše změnit. Podobná, ale hlavně jasná sdělení budou přicházet stále častěji. Pokud ale lidstvo nepochopí, přijdou konkrétní situace.

Naši předkové vnímali tento jev jako posla zlých věcí - válek, hladomoru a dalších hrůz. Pokud bychom měli z nějaké apokalypsy ale vycházet, tuto zemi by smetla již nekolikrát. Pyšníme se nyní vyspělou civilizací, proto bychom měli i hlavy používat. Krvavý Měsíc je z astronomického hlediska jen zajímavý jev, z hlediska duchovního ale jasné sdělení, že je na čase přehodnotit priority a co víc, co nejrychleji se vrátit tam, odkud jsme vzešli a přijmout konečně tento fakt jako neměnou záležitost - bez přírody, zdravé přírody nezmůžeme vůbec nic, jen si jejím dalším poškozováním úspěšně podřezáváme svoji vlastní větev. Vnímejme každý přírodní jev jako intenzivní zprávu tohoto druhu.

Nacházejme cesty k sobě samým pak k sobě navzájem. Začněme od začátku, dokud je čas, dokud budeme jen upozorňováni a směřováni. Vnímejme svět jako velké místo pro nás všechny, kde se musíme i navzájem chápat. Pokud zvolíme boj, nemáme šanci.

RITUÁLY K POSÍLENÍ DOBRA

Naši předkové tento jev hojně využívali k rituálům posilujícím ochranu a dobro nejen mezi lidmi, ale i ve svých příbytcích. Hojně se domovy vykuřovaly mirhou, šlavějí, jalovcem a dalšími vykuřovadly, aby ochránili příbytek před vším zlem zvenčí.

Kropily se světnice svěcenou vodou, především v rozích, kde se negativní energie zdržovaly a zdržují nejvíce.

Po světnicích se rozvěšoval česnek, rozmarýn či smrkové větvičky a modlilo se k bohům, kteří v tuto chvíli zcela jistě modlitby vyslyšeli a zajišťovali tak klid, mír a pohodu nejen v rodinách, ale i mezi lidmi obecně.

VÝROBA SVĚCENÉ VODY

Nejvhodnější den pro výrobu svěcené vody je neděle. Budeme ji potřebovat a vzhledem k tomu, že krvavý Měsíc vychází na pondělí, máme čas. Vezměte zcela čistou, průzračnou a nebroušenou sklenku. Dále vezmeme hrst soli, nad sklenicí se solí v hrsti vytvoříme znamení kříže, sůl vsypeme do sklenice a odříkáme:

"Boží stvoření, soli země, vyháním z tebe ozvěny zla pomocí svého živého Boha. Buď čistou, živou, nebeskou solí, uzdravuj ty, kdo v tebe věří. Buď lékem pro tělo i duši všech, kteří tě přijmou. Ať zlo opustí místo, kde jsi rozsypána, ať každý nečistý duch je vyhnán silou všemocného Boha."

Dále požehnejme soli:

"Všemocný Bože, pokorně prosím o tvou laskavost a milost, s níž žehnáš tomuto daru, soli, kterou jsi nabídl lidem k užívání. Ať ti, kdož ji přijmou, naleznou léku pro své tělo i duši, ať vše, čeho se dotkne, je prostřednictvím tvého svatého jména osvobozeno od nečistot a veškerých projevů zla."

Vezmeme další sklenici, která je opět čirá, čistá a nebroušená a naplníme ji pramenitou vodou. Uděláme nad ní opět znamení kříže při čemž opět odříkáváme:

"Boží stvoření, vody země, vyháním z tebe ozvěny zla pomocí svého živého Boha. Buď čistou, živou, nebeskou vodou, uzdravuj ty, kdo v tebe věří. Buď lékem pro tělo i duši všech, kteří tě přijmou. Ať zlo opustí místo, kde jsi rozlita, ať každý nečistý duch je vyhnán silou všemocného Boha."

Poté požehnáme vodě:

"Ó Bože, jenž jsi pro lidské dobro vytvořil nejúžasnější tajemství vody, vyslyš mou modlitbu a naplň požehnáním tento živel. Obdař ho svou milostí, ať slouží k vyhánění démonů a k potírání chorob, ať vše, čeho se dotkne, je tvým jménem zbaveno všeho nečistého a bolestného."

Vsypeme sůl do vody tak, abychom opět vytvořili kříž.

Tento proces můžeme nahradit i tím, že zajdeme do kostela a požádáme kněze, aby nám trochu svěcené vody odlil do námi přinesené nádobky. Pokud tedy máte tuto možnost, doporučuji. Svěcená voda v tomto případě má jasně dané účinky a nemůžete udělat chybu.

RITUÁL K OCHRANĚ OBYDLÍ I SEBE SAMÉHO

Připravte si tři bílé svíce. Dále snítku suché šalvěje a nádobu na vykuřování ( cokoliv, co je kovové a dobře před rituálem očištěné ). Nejvhodnější čas je kolem 22 hodiny.

Udělejte si pohodlí, snažte se být nikým a ničím nerušeni. Zapalte svíce. Poklekněte a odříkejte následující modlitbu:

"Prosím všechny dobré síly, ochraňujte mě a mé blízké před těmi zlými. I já rozhostím kolem sebe klid a mír, v pokoře budu budu zahánět smutek a splín. Cítím vaši moc a sílu, vím, že budu žít v míru."

Poté shasněte svíce ( nesfoukávat - viz rituály pro každý den ), nebo je nechte dohořet na bezpečném místě. Pokud budete svíce shášet, měly by být do jednoho dne vypálené, k dalším rituálům již ale nepoužíváme.