KDY UŽ BUDEME NORMÁLNĚ ŽÍT?

21.01.2021

Otázka, kdy tohle všechno skončí, je na pořadu dne. Chceme vědět den, nejlépe hodinu, kdy nám bude sděleno, že žádná nemoc už není, už tedy nebude žádné omezení. Na tohle odpověď sice nemám, ale vím moc dobře, co se děje.

Přecházíme do nové úrovně bytí, staré energie odchází, nahrazují je nové. Tento proces je nastartovaný již docela dlouho, ale nyní graduje, do nového systému bytí jsme již vlastně přešli. Dostáváme pomalu možnost se ztotožnit s tím, co je nastoleno. Vše ostatní se jen dočišťuje.

Ne-moc dává možnost nahlédnout do samotného nitra. Tam, kde se naše moc nachází. Umí naprosto dokonale zastavit člověka a donutit ho přemýšlet. Jasně mu ukazuje, kde tělo trpí a poukazuje také na to, co bychom měli změnit. První, co bychom ale měli vědět, že těla jsou naše, jsme to tedy zase jen my, kdo nad svými těly moc má.

Příliš jsme si zvykli, že jediný, kdo je schopen s našimi ne-mocnými těly cokoli udělat, je lékař. Často se ani nezajímáme o to, proč tělo trpí. Nezajímáme se, jak mu pomoci. Tohle všechno je přece lékař schopen vyřešit. Není a nebude. Dokud tedy budeme neustále hledat jen možnosti napravovat fyzické tělo, aniž bychom se zajímali o podstatu problému, nejspíše budeme také opakovaně zklamáni. Příroda tedy zvolila ten nejgeniálnější způsob, jak člověka donutit se zamyslet.

Otevřelo se zcela naplno zásadní téma smrti. Toho, co je pro nás nejpřirozenější, se také stalo nejobávanější. Pochopení vlastní smrtelnosti, přijetí toho, že je naší nedílnou součástí, je možná tím nejdůležitějším v životě. Jen tak totiž můžeme žít kvalitní a naplněný život. Jen tak můžeme pochopit jeho podstatu a také z něj čerpat naprosté maximum. Jsme to my, kdo za svůj život odpovídá, kdo má nad ním také moc.

Svou součinnost ukončilo mnoho vztahů. Dostalo se nám možnosti se zamyslet i zde. Ne-možnost útěku způsobila, umět se podívat pravdě přímo do tváře a položit si nejednu otázku. Proč máme druhého člověka vedle sebe? Je to láska, nebo závislost? Dokážeme fungovat jako tým? Jsme schopni se doplňovat? Umíme žít a necháváme žít? Nebo jen potřebujeme nutně zdroj energie, na který je partner poměrně často a také velmi snadno degradován? To je ale udržitelné jen v případě, že se mu dostane možnosti ji načerpat jinde. Když je mu odepřena, začne se logicky bránit. Měli bychom se umět dobíjet sami, zároveň si svůj energetický potenciál i chránit.

Mohli jsme zjistit, co pro nás rodina znamená. Můžeme se naplno věnovat těm, které jsme dosud odmítali z nedostatku času. Ale právě pobyt v kořenech, tam, odkud jsme vzešli je neuvěřitelně transformační a dává odpověď na prakticky všechny nezodpovězené otázky. Můžeme konečně pročistit a dočistit vše, co si neseme životem. Bloky se nejlépe odstraňují právě v kořenech.

Naplno se projevují emoce, vše, co dosud zpracované nemáme. Všechny možné strachy hlavně z budoucnosti. Zloba na ostatní, na ty, co vymýšlejí pravidla. Vztek z absolutní bezmoci. Příliš ale myslíme na budoucnost, příliš se spoléháme na jiné. Hlavně proto je pak velmi bolestivé se čehokoli vzdát a začít znovu. Jsme ale v pozici, kdy všichni znovu začínáme, prakticky od nuly. Jistoty, které systém nabízí, padají. Je dobré se umět nadechnout a žít teď a tady. Zapomenout na to, co bude, protože pak mohou přijít ty nejlepší možné nápady.

Je zcela jedno, kdy naši vládní činitelé rozhodnou, že můžeme to, či ono. Je jedno, kdo tato pravidla vymýšlí. Je zcela jedno, co je nám upíráno. Na vše existují alternativy, každý a všechno je nahraditelné. Naše duše a životy jsou ale jedinečné, také ale pevně v našich rukách.

Jsme všichni bez rozdílu svobodné bytosti. Nikdo nám naši svobodu vzít ani nemůže, nejde to, pokud my sami tohle dobrovolně neodevzdáme. Svobodu nikdo nedává, proto ani nemůže vzít. Je uvnitř nás, tedy neuchopitelná pro jiné, jen pro nás.

Planeta, celý Vesmír převzaly vládu. Pracují a pracují i pro nás. Chystají nové podmínky, aby v prostoru byl zase řád. Nelze s tím bojovat, tento fakt lze jen přijmout. Nové místo na vyšší úrovni je vstřebatelné jen pro ty, kteří se mu nebudou bránit. Mohou mu pak snadno porozumět, orientovat se, vědět si rady.

Každý, kdo přijme s pokorou veškeré změny, tedy na ně s pokorou bude i nahlížet, nebude pospíchat. Nechá tyto úžasné energie dělat svoji práci. Pak totiž bude i rychleji hotová. Už teď jsou jasně viditelné dopady těchto zásahů na celé planetě. Nyní se vše jen šperkuje k naprosté dokonalosti. Je potřeba mít na paměti, že tyto zásahy jsou boží vůlí, tedy jen ve jménu dobra. Člověk dostal jen lekci o své skutečné velikosti. Mohl si konečně uvědomit, že není pánem tvorstva, ale jen sebe sama, svojí duše. Tohle nikdo jiný neřídí, tedy nemůže ani vzít. 

https://www.facebook.com/Prijeti/photos/a.102163594682496/243788627186658