KDE JE DUCHOVNÍ SVĚT?

18.03.2020

Dost často se setkávám s otázkou, kudy vlastně jít do toho duchovního světa. Kde je cesta? Jak je dlouhá? Kde je vchod? Nechci ničí snahu zlehčovat, je skvělé, když někdo touží po poznání. Ale zároveň bych také ráda dodala, že žádný duchovní svět neexistuje.

Neexistuje ani svět materiální. Existuje to, co žijeme. Oba světy jsou totiž propojené, není žádná dělicí čára, není ani hranice. Jsme všichni duchovní bytosti žijící fyzický život. Žít duchovně totiž znamená jediné, a sice najít právě důležitou rovnováhu, respektovat zákonitosti Vesmíru, jeho procesy a uvědomit si, že jsme toho všeho součástí.

Hledání cesty někam do neznáma může být dokonce hodně nebezpečné. Číhají na nás různí guruové, kteří, ve snaze si polepšit hlavně pro sebe, umí velmi dobře přesvědčovat. Nebo nám vymýt hlavu stejně dobře, jako to umí jakýkoli systém. Různé sekty jsou často útočištěm pro ty, kdo se rozhodnou s tou duchovní rovinou konečně něco udělat a najít ji.

"Duchovní" člověk zná velmi dobře hlavně sám sebe. Nemusí mu nikdo říkat, co by měl dělat a jak se chovat. "Duchovní" člověk nemá potřebu nikoho přesvědčovat. On totiž velmi dobře ví, že nic takové není ani možné. Protože každý máme svou cestu, svoji výbavu, poznatky, své informace. "Duchovno" se skrývá v nás. Je velmi dobře propojeno s naší fyzickou schránkou. A jak známo, každý jsme jednoduše originál.

"Duchovní" člověk tedy neříká, kudy máte jít, ale jak jít, abychom cestu našli. Dává rady, kde a jak hledat uvnitř našeho vlastního nitra. Jen tam jsou totiž všechny odpovědi. Jen uvnitř nás lze nalézt rovnováhu mezi duchovním a fyzickým světem. Jsme prostě obojí.

Sama si pamatuji, jak jsem hltala různé semináře, knihy, pořady. Hledání nebylo snadné, občas mi přišlo dokonce nemožné. Vždy se totiž objevilo něco, s čím jsem se jednoduše neztotožňovala. Ale zároveň přicházely odpovědi, kde dělám chybu. Chvíli trvalo, než jsem zjistila, že když se velmi dobře dívám, tak také vidím. Ano, přiznávám bez mučení, že hledání souvislostí je hodně těžká práce. Pokud vám totiž systém roky něco tvrdí, není snadné si připustit, že něco sice nějak vypadá, ale doopravdy je.

Měla jsem možná i svým způsobem velké štěstí. Silně věřící na jedné straně a extrémně nevěřící prarodiče na straně druhé ve mně totiž zanechali stopu. Takže můj život byl o stálém hledání pravdy. Vesmír rozhodl, že mi žádný systém, tedy jak ten církevní, tak čistě a tvrdě materiální, nestihne vymýt hlavu. Nutno dodat, že ten čistě materiální tvrdě vyhrával, dlouho, ale stálé otazníky mu nedovolily zcela ovládnout situaci.

Ve zvláštní situaci se nyní nacházíme všichni. Trápíme se strachem z budoucnosti, máme obavy hlavně o své zdraví. Také ale o výdělky, o to, jak vůbec tuhle "hrůzu" všichni zvládneme. Nevím, jestli někoho uklidním, ale karty jasně říkají, že ANO, ŽE TO DÁME! Nečeká nás nic, co bysme nebyli schopni zvládnout. A jak jsem se už několikrát zmínila, na všem, opravdu úplně na všem se dá najít nějaké pozitivum.

Našla jsem krásnou větu, lépe bych to v těch pár slovech nenapsala. "TATO NEMOC NÁS NEMÁ VYDĚSIT, ALE ZASTAVIT." Všem nám totiž dává možnost konečně popřemýšlet. Najít přes své kořeny, přes svou rodinu své vnitřní já. Najít konečně to, co všichni buď hledáme, nebo bychom najít měli bez ohledu na předešlou snahu. Uvědomit si smysl bytí, smysl života. Že není jen v práci a honbou za zisky a majetkem. Že důležité hodnoty jsou někde úplně jinde. Možná ale to úplně nejdůležitější, že všichni jsme jedno, patříme k sobě bez ohledu na příbuznost. Proto si nevybírá ani nemoc. Nehledá bohaté nebo chudé, mladé nebo staré, červené nebo zelené. Nehledá ani konkrétní národ.

Já nám všem jen můžu popřát, aby se nám to podařilo. Z vlastní zkušenosti totiž můžu říct, že pokud se nám to neviditelné "duchovno" podaří najít v jeho pravé podobě, objevíme všechny ty krásy života. Zjistíme, jak je úžasný, lehký a jak si ho umíme komplikovat jen my sami. V osudu totiž nemá nikdo, vůbec nikdo dáno, že bude žít za trest. Zkusme přijmout tenhle jednoduchý fakt.

https://www.facebook.com/Prijeti/posts/130157665216422?__tn__=K-R