KARMA

22.01.2020

Karma je špatná a zlá. Díky ní tady procházíme peklem. Kolikrát jsem jen slyšela: "Mám špatnou karmu, možná jsem se s ní i narodil(a)." Nejde si nevšimnout, jak se jí všichni bojíme, snadno tomu strachu i podléháme. Je ale karma opravdu to zmiňované zlo?

Karma je energie, naše energie. Naše naladění, naše povaha, náš pohled na život. Jenže jako každá energie je tvárná, dá se s ní pracovat, doslova kouzlit.

Představte si počítač. Abychom mohli instalovat programy, je důležitý program základní, který umožňuje přidávat další a další. Náš základní program je tím, s čím přicházíme na svět. Je v něm spousta dalších informací, nasbíraných v minulých životech. A tento program, energie, poskytuje nějaké možnosti.

Během tohoto života instalujeme programy, doplňujeme energii další. Je samozřejmě kompatibilní s tou základní, nejlépe si s ní rozumíme. Tím tedy máme do života vybavený počítač programy, naše energie tvoří nějaký základ. Pozor, tento základ není ale nikdy pevný.

Můžeme kouzlit, měnit, rušit a instalovat programy další, jiné tak, jak máme zrovna potřebu. Máme jednoduše možnost vycházet z našeho programu celý život. Nebo se snažit o změnu.

Pokud by bylo možné toto nastavení hodně shrnout a zkrátit, máme možnost volby, vždy a za každých okolností. Jde samozřejmě zůstat u našeho programu, což je sice pohodlné, ale zároveň si i stěžovat, jak těžký a nesnesitelný život je. Eventuálně vše hodit na karmu a získat tak pocit, že jsme odsouzeni k utrpení. Nebo tuto energii podchytit, pochopit a také s ní podle našich přání pracovat.

Narodili jsme se vlastně proto, abychom tuto energii, tyto programy měnili, učili se být sami sebou, svým vlastním pánem. Vesmír nezná zlo, opravdu ne. Není ani nic takového, jako je peklo. Jedná se o výmysl člověka, který tak kdysi svůj život, potažmo život někoho jiného takhle viděl. Jsme to opět jen a jen my, kdo zlo vytváří, následně v něm žije.

Jedno staré indiánské přísloví říká, že každý má v sobě dva vlky. Jeden je zlý a ten druhý dobrý. Vyhrává ten, kterého krmíme. Vesmír neposílá na svět nikoho se zlým úmyslem. Nikoho záměrně nevybaví zlobou, hněvem, násilím. Jsme sice nějak vybaveni, máme svůj základní program, ale jeho podstata není zlá. Jen je potřeba ji přetvářet a měnit.

Až budeme jednou odcházet, budeme mít nějakou energii, náš základní program. Není tedy vinou Vesmíru, že je, jaký je. A pak samozřejmě máme další výbavu, se kterou se budeme v životech příštích potýkat.

Na svět nepřichází zlí tvorové, nikdy. Jsme bytosti přicházející z lásky, která nikam nemizí. Je tedy na nás samotných, zda jsme schopni tuto lásku stále přijímat a vytvářet kolem sebe příjemný energetický obal, tedy karmu, nebo ji odsouvat do pozadí.

JAK S KARMOU PRACOVAT?

Cvičení je vlastně svým způsobem jednoduché. Všímejte si hlavně toho, jak se k vám chovají jiní lidé, jaké vás provázejí situace. Nelíbí se vám? Pak jen přitahujete další podobnou energii, kterou vládnete vy sami. Měňte ji tedy.