JARNÍ ROVNODENNOST - SLUNCE V SRDCI

18.03.2022

Dne 20.3. v 16:33 vstupuje Slunce do znamení Berana a začíná zcela nová fáze roku. Pro Kelty byl tento den nejdůležitějším v roce a nazývali ho Ostara. Rok, který dělili na temnou a světlou část, právě do té světlé vstoupil. Vládu převzala Bohyně jara a požehnala období, které mělo přinášet nový život.

Ohnivá energie Berana ve spojitosti s energií Slunce bude umocněná. Zážeh zcela nových věcí bude viditelný i slyšitelný. Nový náboj dá možnost aktivovat každou myšlenku a proměnit ji v čin. Skutečně každou, měli bychom být velmi opatrní na to, čemu energii skutečně dáme.

Každoroční událost se v roce letošním stane zcela výjimečnou a určitě i nezapomenutelnou. Důležitý rok dá také důležitost všemu, co jsme dosud brali jako samozřejmost. Tím spíše můžeme být překvapeni silou, projevující se ve všem, co nám přišlo doteď fádní a tedy i snadno uchopitelné. Pokud nebudeme dostatečně bdělí, snadno můžeme ztratit pevnou půdu pod nohama.

Zabývám se tarotem, který se zdrojem mluví. Protože predikce jsou pro nadcházející zcela nové události složité k pojmenování, rozhodla jsem se pomoci si právě kartami. Výklad je zhruba do konce roku s tím, že některé situace mohou doznívat ještě poměrně dlouho.

Věž (centrální karta) - je zcela neskutečné, že vyšla právě tato karta. Znamená totiž zboření naprosto všech iluzí, ve kterých jsme dosud žili. Nekompromisně nás staví před pravdu, často způsobem pramálo uvěřitelným. Končí, a to zcela staré paradigma a začínáme vytvářet nové. I když věž bere mnoho ideálů a nutí se dívat tam, kam jsme dosud nechtěli, navazuje na krásný svět. Není důvod k obavám, jen je potřeba se připravit na úplně nové věci.

Král holí (křižuje centrální kartu) - dává procesu jistou dynamiku. I když se jeví jako bojovník, nemusí se příliš snažit, aby přesvědčil a vyhrál. Má přirozenou autoritu a miluje vše nové. Neodmítne nikoho, kdo přijde s novým nápadem, ale dobře vybírá. Ví totiž, že ne vše je ku prospěchu růstu člověka.

Soud (vlivy oku neviditelné) - znamená osud jako takový. Chce své a své si také vezme. Vesmír kostky nehraje, a i když nám to může přijít jakkoli nepochopitelné, má nad vším vládu. Nejsme loutkami, jen jsme velmi pečlivě vedeni tam, kde být máme. Zároveň nás nechá rozhodovat. Osud život neničí, jsme to my, kdo má nad svými kroky vládu, svému osudu ale máme dostát.

Osm pentaklů (vlivy viditelné) - znamená práci, kterou za nás nikdo neudělá. Abychom se mohli ze své snahy také těšit, je potřeba pracovat s láskou a trpělivostí. Vše má nakonec svůj čas, každá věc musí vznikat v procesu, který je daný. Pokud se budeme snažit cokoliv uspěchat, z výsledku se příliš radovat nebudeme. Měli bychom všemu, co vytváříme také důvěřovat, jen tak můžeme být úspěšní a šťastní z toho, co vytvoříme.

Pět mečů (minulost) - znamená odkrývání starých traumat a strachů. Dostali jsme možnost porazit své démony a podívat se včas pravdě do očí. Hojí staré rány, umožňuje zamyslet se nad vlastním egem. Říká, že je potřeba se věnovat sobě, svým ideálům, protože pokud tak neučiníme, staneme se otroky vlastních strachů, čehož může využít nejeden manipulátor.

Spravedlnost (blízká budoucnost) - můžeme se zabývat soudy všeho a všech, ale jen tím ztrácíme drahocenný čas. Vesmír má již vládu pevně v rukách a určitě se postará o znovunalezení rovnováhy za každých okolností. Tento záměr nemůže nikdo zmařit, pokud se ale pokusí, je zmařen sám. Odkrývá nepravdu a podlost, nic nezůstane skryto. Činí tak s jasným záměrem, proto přichází zcela jasně a bez varování.

Smrt (budoucnost vzdálenější) - znamená naprosto nové začátky, velké změny. Strach ze změn nikomu nepomůže, protože stejně proběhnou. Být připraven na krok, který sice může být do neznáma, je tím nejlepším počinem. Jen tak můžeme být připraveni na to, co přichází. Nedostává se nám sice nahlédnout do konkrétních míst a situací, ale není důležité vědět vše. Jsme schopni se řídit srdcem a intuicí, proto bychom se právě na to měli zaměřit.

Máme před sebou zajímavé časy a jarní rovnodennost definitivně odkrývá. Dlouho rozběhnuté a oku dosud neviditelné procesy začínají mít jasnou podobu. Na nás je, jít jim naproti. Můžeme pomoci, můžeme poradit, ale zdržovat se přesvědčováním už nelze. S pokorou přivítejme a přijměme vše, co přichází. S pokorou nechme za sebou vše, co se odehrálo.