IMBOLC - PŘÍPRAVA NA PROBUZENÍ

01.02.2021

Keltský svátek, který je oslavován 1.2. je spojen se svatou Brigitou, u nás Hromnicemi 2.2. Keltové jej měli jako první den jara. Příroda se začíná probouzet, je oslavou příštích plodných dní.

Zima končí svoji vládu, odchází do ústraní. Doba temna se naplnila, dává nyní prostor dnům, kdy se vše kolem začne probouzet k životu a připravuje se na plození. Ke slovu se vrací slunce.

Cítíme všichni symboliku dnešních dní? Asi bychom se měli připravit. Jarní rovnodennost odkryje vše, co zima přikryla a odhalí to, co by možná mělo být raději skryto a zapomenuto. Jenže síla slunce takovou moc má.

Tak jako tající sníh odkryje, co je pod ním, tak odcházející temnota odkryje to, co je důležité. Slunce tedy jasně ukáže, možná i to, co bychom vidět nechtěli. Má ještě větší moc. Dává nejen světlo, ale i sílu a ukazuje jasnou cestu.

Bohužel, zatím ještě spící zem, nevypadá po odkrytí vábně, ale pokud jí dáte čas a díváte se na ni s láskou, zjistíte, jak rychle se umí zazelenat. Stejně tak stromy a vše živé kolem. Buďme tedy trpěliví a nedívejme na to, co se nám vyjeví před očima, jako na spoušť, ale možnosti růstu. A věřme, že odcházející temnota odkryje opravdu úplně vše.

RITUÁL NA OČISTU TĚLA I DUŠE

Připravíme si tři svíce, symbolizující temnotu (černá), světlo (oranžová) a přechod mezi nimi (bílá). Dále si připravíme nebo nakreslíme runu Uruz (runa konce a nového začátku). Jak runa vypadá, lze snadno nalézt na internetu. Uruz je runa nových možností, ale také vyžaduje velkou pokoru, na to je třeba myslet. Chceme-li tedy, aby vše špatné odešlo a přišlo nové, s pokorou bychom měli očekávat, že tento proces může chvíli trvat. Vesmír totiž nejspíš ukáže, co ještě musíme zpracovat, abychom byli dokonale připraveni na to nové.

Po setmění zapálíme všechny svíce a připravenou runu položíme ke svíci bílé, která je mezi černou a oranžovou. Obřadně vezmeme runu do levé ruky a uděláme kruh (ve směru hodinových ručiček) nad svící černou, bílou a nakonec oranžovou. Položíme runu zpět k bílé svíci a zavřeme oči. Pravidelným dechem se snažíme o naprosté zklidnění, dejme si dostatek času. Když se cítíme dostatečně uvolněni, vizualizujeme (představujeme si), jak vydechujeme vše špatné a nadechujeme se nového čerstvého vzduchu. Dýcháme tak dlouho, dokud necítíme zcela čistý dech při vydechování. Tento proces vyžaduje trpělivost a soustředění. Poslední mohutný nádech čistého vzduchu uzavírá cvičení. Pomalu otevřete oči, nedělejte prudké pohyby. Nechte vše doznít, nikam nepospíchejte. Vezměte znovu runu do levé ruky a udělejte kruh (proti směru hodinových ručiček) nad svící černou, bílou a končíme oranžovou. Runu odložíme a ve stejném pořadí svíce zhasneme zhášedlem. Svíce pak zabalíme do papírového ubrousku a uložíme v bílém ubrousku, runu si uschováme. Další večery je necháme postupně dohořet, již není potřeba dodržovat posloupnost, jen je nesfukujeme, vždy zhasínáme zhášedlem, dokud prostě nedohoří.

Vesmír si na Hromnice můžeme naklonit na svou stranu pokorou. Nasypte ptáčkům, zaneste do lesa jablíčka (nikdy je nevěšte na stromky pomocí háčků!), nakrmte kachny nebo labutě na rybníku (dopřejte jim zelený salát, ovesné vločky nebo rozmražený hrášek). Můžete ale jen posbírat pár odpadků. Udělejte cokoli pro přírodu a slibte, že na ni už nikdy nezapomenete. Jak moc jsou pro nás tyto mocnosti důležité, zjistíme velmi brzy.