ENERGIE LETNÍHO SLUNOVRATU

19.06.2023

Dne 21.6.2023 ve 16:58 dosáhne Slunce obratníku Raka. Letní slunovrat přináší nejdelší den v roce, dny budou mít 16 hodin světla, přichází léto. Rak převezme vládu, přináší energie důležité pro současné dění.

Rak v této době přináší energie trochu rozporuplné. Na jedné straně bude nutit k akcím a činům, na druhé bude chtít více odpočinku. Najít zlatou střední cestu nebude sice snadné, ale nezbytné. Další astronomické události v těchto dnech nutí spíše k rekapitulaci. Je ale potřeba neobracet pozornost směrem ven, nýbrž dovnitř.

Gaia ukáže, že její vážné úmysly nelze zvrátit. Můžeme se jen dívat a snažit se poučit. Rozbouřená voda, neklidná zem, prudký vítr i probuzený oheň znamenají, že úklid nadále probíhá a není nic, co ho může zastavit. Pokud ale budeme přijímat celý proces s pokorou a pochopením, že se jedná o nápravu toho, co jsme my pokazili, máme možnost se dalších chyb vyvarovat.

Pozornost upoutaná směrem ven může znamenat, že nás dění Gaii zcela strhne. Mohou stoupat agresivita a arogance, nejsou ale zrovna moudrým počinem. Inteligentní procesy rozběhnuté zcela naplno s sebou vezmou vše, co nepochopí. Zdlouhavé učení skončilo, budeme postaveni před zcela jasné a zřejmé situace. Otázka už nezní, zda se chceme poučit, ale jen, zda jsme konečně dostatečně znalí.

Vše, co není naše, s čím nelze nic udělat, bychom měli pustit. Nejen, že si právě tohle slunovrat žádá pokaždé, ale hlavně díky tomu, že jsme navíc ve zcela revolučním dění. Nyní se nejedná jen o to, jak bude vypadat následující rok, ale celá staletí a tisíciletí před námi. Rozhoduje se o mnohem závažnějších věcech, těch, které proměňují lidstvo k nepoznání. Procházíme už jen důležitými mezníky, ukazateli cesty.

Citlivý a emocionální Rak nás prozkouší tedy z toho, jak jsme schopni právě s emocemi pracovat. Necháme se snadno strhnout děním, nebo se umíme odpoutat a vytvořit si nadhled? Půjdeme ruku v ruce s těmi, kteří se stále snaží udržovat strach a obavy, nebo máme víru ve Zdroj? Jak snadno nás pohltí válečné emoce, nebo si stojíme za životem v klidu a lásce?

Rak je především intuitivní. I když nejsme zatím schopni na intuici často zcela dát, protože se bojíme hlasu srdce, povzbudí nás. Ukáže všechny možnosti, které se za počinem naslouchání svému nitru, objeví. Je jich mnoho, zdaleka ne jen odpovědi na otázky. Můžeme snadno číst v situacích, jiných lidech, v celém prostoru.

Pro Kelty byl svátek letního slunovratu důležitým milníkem. Svátek, který nazývali Litha, oslavovali ohněm. Kolem ohňů se tančilo, zapálené ohnivé kruhy se pouštěly z kopců. Žhavé uhlíky se rozhazovaly po polích, aby byla dobrá úroda. Zapálenými bylinami se ošetřoval dobytek, aby byl zdravý a prosperoval. Vstupovali do nejdůležitější části roku, rozhodovalo se o tom, jaká bude úroda.

RITUÁLY K LETNÍMU SLUNOVRATU

Keltové měli mnoho rituálů, kterými tak důležitý čas vítali a ctili. Pracovali s živly, se zvířaty a s přírodou jako takovou. Věděli, že bez spolupráce se zemí, vodou, ohněm a větrem, nemohou přežít. I když si myslíme, že v moderní společnosti s mnoha možnostmi nic z toho nemusíme, planeta umí ukázat, že je to ona, kdo má slovo a vládu. Pokoru a úctu k tomu, co nám dává a za co nic nechce, umí ocenit.

OHEŇ – zapalte svíce, nejlépe bílé, nebo malý oheň na zahrádce či místě, kde je to možné. V klidu si sedněte a poděkujte živlu. Zavřete oči, soustřeďte se na oblast srdce, nechte světlo, které tam je, zazářit. Pak oči otevřete, zadívejte se do plamene. Zkuste pohled udržet, co možná nejdéle. Oheň může vydat výjev nebo jen podpořit vaše vlastní světlo v srdci.

VODA – pokud máte jen domácí možnosti, naplňte vanu, použijte vodu trochu chladnější. Vložte do ní bylinky, které v tento den nasbíráte. Udělejte si očistnou koupel. Pokud ale máte možnost využít vodní plochy, při koupání si vizualizujte, jak z vás každým tempem zbavuje energických nečistot. Skvělý je potůček nebo řeka. Díky proudu tento rituál bude ještě silnější. Nezapomeňte poděkovat.

VZDUCH – otevřete všechna okna dokořán a nechte ho proudit do příbytku. Do jedné místnosti si stoupněte, sepněte ruce jako k modlitbě a poděkujte za jeho očistnou moc.

ZEMĚ – zasaďte strom, bylinku, květinu, cokoli. Poděkujte zemi za její přízeň a požádejte ji, ať ochraňuje vše, co jste jí svěřili. Možná budete překvapeni výpěstky.

Projděte se jen tak přírodou, mezi stromy, kolem potoků či řek, loukami nebo po polích. Navštivte místo, kde jsou menhiry. Nasbíráte mnoho skvělé energie, ucítíte sílu planety. Nezapomeňte jí právě v tento den skutečně poděkovat. Získáte její přízeň, budete ke Zdroji skutečně velmi blízko.

S láskou Naďa