ČERVNOVÝ PORTÁL

24.05.2022

Zatímco světlo naléhá stále víc, temné straně nápady dochází. Možná dokonce už ani žádné nemá. Je potřeba být ale připraven na vše. Nejsou esa, musí přijít obří podvod.

Červen bude ve znamení otevření portálu, který sice dobře známe, ale jeho jasná zář by nás mohla tentokrát oslnit. Pokud tedy nebudeme dostatečně připraveni. Letní slunovrat, který Keltové slavili jako Litha, bude tentokrát pod náporem energií, mající jediný účel - překrýt temná místa v kolektivním vědomí. Až se na podzim portál zavře, budeme postaveni před hotové věci. Pro mnohé z nás to pohled hezký nebude.

Zbývá tedy zhruba šest měsíců se naposled ohlédnout za sebe, zjistit, co vše je ještě potřeba pořešit, abychom se mohli dívat už jen dopředu. To, co zůstane za námi, bude pryč definitivně. Zbude přítomnost a možnost se připravit na budoucnost.

Tak, jak bude sílit světlo a ukazovat svou neskutečnou moc, bude sílit i snaha jeho schopnosti zhatit. Není sice zcela jasné, co temní plánují, jisté je jen to, že nezahálí. Jejich snaha zvrátit dávno prohranou válku nepřestává. Nakonec nemají, co ztratit.

Průvodci ale nenabádají k opatrnosti a strachu. Naopak, chtějí, abychom tyto snahy, byť mohou být sebepromyšlenější, ignorovali a stále si šli v klidu za svým. Bát se není skutečně čeho, ale strachu čelit nás nutit budou. Pod záminkou vysvobození z jejich vlastních sítí budou lákat k přejití na jejich stranu.

Nenechme se zmást úsměvy a bombastickými projevy. Nenechme se zmást ani lží, která může být sice dobře promyšlená, ale také neprohlédnutelná jen pro toho, kdo ji dosud přijímá jako pravdu. Nenechme si jednoduše namluvit nic, co nás bude strhávat zpět.

Úkolem světelných bytostí je jen zářit, nic víc. Všímejme si našich temných stránek, které se mohou otevírat. Ale jen proto, abychom je konečně vzali za své a také s nimi uzavřeli mír. Nechme okolní svět svému osudu. Každá snaha vmísit se do připravovaných bojů nás může nejen vrátit na samotný začátek cesty, ale také naprosto pohltit. Nechme tedy válku těm, kteří ji chtějí. Útoky temných světlem neproniknou a moc dobře to vědí.

Není více času přesvědčovat ty, kteří nic slyšet ani vidět nechtějí. Můžeme se jen soustředit na ty, kteří se rozhodli jít, nebo už na cestě jsou. Obklopujme se tedy jen spřízněnými dušemi. Ostatní je potřeba ponechat svému osudu. Mají svoji úlohu, do které nemůžeme vstupovat. Nic se neděje náhodně a ne všichni po novém světě touží.

Začínáme měnit svět. Nechme za sebou vše, co nepotřebujeme. Máme ochranu a je neproniknutelná, tedy neporazitelná. Stačí ji jen mít a alespoň občas za ni poděkovat. Nic víc nepotřebujeme.