ARCHANDĚLÉ - JAK SE NAPOJIT?

08.03.2021

Jaký je vlastně rozdíl mezi anděly a archanděly? Andělé jsou ochránci konkrétního člověka. Mohou se jím zabývat prakticky stále, doprovází ho, pomáhají, vedou ho na cestě celým životem. Boží poslové jsou součástí života jedince od počátku bytí až do jeho konce, často i nadále.

Archandělé jsou bytosti vyšší, není jich mnoho a každý je zaměřen na určitou část bytí. Pomáhají v oblastech, kde si lidé neví rady. Mají tedy konkrétní úkol pro více lidí. Jsou schopni navést na cestě, kde jsme se ztratili, kde nemáme sílu. Anděl pomůže, vezme za ruku, provede. Archanděl dodá sílu a moc.

O daném počtu archandělů se vedou debaty. Není až tak důležité, kolik jich je. Důležité je, že jej můžeme přivolat na pomoc vždy, když někde máme rezervy. Je dokonce možné si svého archanděla přivolat na pomoc trvalejšího charakteru. Je ochoten nás provázet a pomáhat. Zde jsou ti nejznámější.

ARIEL

Je spojován se lvy, větrem, vodou, přírodou jako takovou. Pokud vás přepadá touha pomáhat přírodě, vodě, zvířatům věřte, že se někde blízko vás i nachází. Tuto pomoc dokonce velmi ocení a o to raději pak o svého člověka i pečuje. Jestli si právě v přírodě nevíte rady a potřebujete zachránit cokoli, co zrovna není ve vašich silách, přivolejte ho, rád pomůže.

Dál pomáhá v hojnosti a prosperitě, také v magii a zjeveních, ochraňuje tělo a mysl.

MICHAEL

Spojován je se samotným Bohem, bdí nad božím řádem, vede boj proti temnotě. Důležitá je rovnováha, kterou se neustále snaží udržovat. Zároveň respektuje vůli člověka, ale také ho nechá nést za své skutky zodpovědnost. Je andělem soucitu a pokory, pomáhá tedy hlavně tam, kde je právě toho málo. Když cítíte jakoukoli nespravedlnost, přivolejte ho.

Pomůže též s duchovní cestou, negativními myšlenkami, v jakékoli těžké chvíli i samotě.

GABRIEL

Je andělem zvěstování, vzkříšení i smrti. Je tím, kdo provází duši na svět a seznamuje ji s jejím úkolem. Je tedy ochráncem porodů, dětí, ale i vnitřního dítěte. Podporu u něj lze nalézt při cestě za poznáním a duchovním růstem. Dbá na lidské světlo a čistotu člověka. Nejlépe ho přivoláte při úplňku, nebo když je slunce na svém vrcholu.

Pomáhá plnit přání, jsou-li čistá, umožňuje přiblížit se k Bohu, skvěle provede třeba meditací.

RAFAEL

Je pokládán za léčitele všech fyzických těl, lidských i zvířecích. Jestli se tedy potýkáte s nemocí, nebo s nemocí svého mazlíčka, zavolejte ho na pomoc. Stejně ale pečuje o ducha a duši. Pomáhá člověku otevírat celý jeho potenciál, také lidskost a lásku k bližnímu. Vždy, když se v životě ztratíme, znovu nasměruje.

Podporuje početí, partnerské štěstí, plnění přání, pomáhá léčitelům těla i duše.

URIEL

Je pokládán za nejmocnějšího anděla, má obří sílu a autoritu. Zastává pouze a jen boží pravdu, s hříšníky nemá slitování. Moudře ukotvuje boží plán do hmoty, dokonale vyrovnává svět duchovní i materiální. Jestli máte problémy s odpouštěním, zlobou a hněvem, rád pomůže, nakloníte si ho pokorou k božímu řádu. Pomáhá se vším praktickým, dodává skvělé nápady.

Pomáhá s počasím a při pohromách, se studiem a učením, rozplétá všemožné potíže.

CHAMUEL

Obklopuje ho bezmezná láska a nejvyšší dobro. Bdí nad vytrvalostí člověka, nad jeho bezpečím. Pomáhá nacházet zpět důvěru, spojuje se Zemí, podpoří v nesouhlasu s ostatními, ale vše drží ve stálé harmonii. Podpoří v těžkých dnech, kdy si neumíme dostatečně užívat života, radovat se. Chcete-li objevit své skryté dary a vlohy, požádejte o pomoc.

Najde našeho partnera duše, otevírá zcela soucit a něhu, pomáhá s nalezením čisté lásky.

ANAEL

Podléhá mu kosmický a pozemský oheň. Zavedené řády, které již nejsou funkční, může spálit na popel. Dokáže rozpustit strach a prožitá traumata, dokáže si poradit se zatíženou karmou. Odvádí zpět k duchovním hodnotám, k objevování moudrosti a poznání. Postará se, aby duše našla konečně pokoj a žila v harmonii a lásce.

Pomůže při vstupu do vyšší formy vědomí a poznání, ale nehledá kličky. Vše spálí, aby vznikl prostor pro to nové.

JAK PŘIVOLAT ARCHANDĚLA

Andělé naše prosby slyší lépe, než si myslíme. Reagují opravdu rychle. Pokud si nevíme s čímkoli rady, velmi rádi přispěchají na pomoc. Přivolat je v dané chvíli je velmi snadné. Postačí jednoduchá formulka:

Archanděli (jméno), volám tě na pomoc, žádám tvoji přítomnost. Žádám tě, abys pomohl (popsat situaci pro daného anděla). Děkuji ti za přízeň i pomoc.

Archanděla si lze přivolat na pomoc dlouhodobější, nebo dokonce stálou:

Archanděli (jméno), žádám tě o součinnost, ochranu a pomoc (popsat danou situaci). S pokorou děkuji za trvalou přízeň.

Andělé milují naši součinnost. Je potřeba ukázat pokoru. Pokud pomoc zaznamenáme, neměli bychom zapomenout poděkovat. Jestli chceme archandělskou přítomnost trvalejší, je dobré formulku denně opakovat. Pamatujte, svého anděla máte u sebe ale stále.